Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Usługa Azure Container Registry w infrastrukturze Azure Stack Hub — prywatna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Prywatna wersja zapoznawcza usługi Azure Container Registry w infrastrukturze Azure Stack Hub będzie dostępna później w tym roku. Ta usługa wykorzystuje prywatne rejestry kontenerów w infrastrukturze Azure Stack Hub do przechowywania i pobierania zgodnych z rozwiązaniem OCI obrazów w celu obsługi scenariuszy połączonych i niepołączonych dotyczących usługi Azure Kubernetes Service (AKS), usługi AKS Engine i innych orkiestratorów kontenerów.

Dowiedz się więcej

  • Azure Stack Hub
  • Features

Powiązane produkty