Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure IoT Central — ogłoszenia z konferencji Build 2020

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Azure IoT Edge

Obsługa usługi IoT Edge w usłudze IoT Central jest już ogólnie dostępna. Integracja z usługą Azure IoT Edge umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami, które lokalnie uruchamiają obciążenia analizy, takie jak analiza telemetrii.

Azure Sphere

Integracja z usługą Azure Sphere umożliwia konstruktorom rozwiązań łączenie wysoce bezpiecznych urządzeń z platformą aplikacji wysokiego poziomu z aplikacją usługi IoT Central. 

Interfejs użytkownika diagnostyki

Operatorzy mogą teraz wyświetlać pierwotne dane telemetryczne z poziomu aplikacji usługi IoT Central. Ta funkcja jest obsługiwana w ramach integracji z interfejsem wiersza polecenia platformy Azure.

Szablon aplikacji bezpieczeństwa publicznego

Ten nowy szablon aplikacji pozwala tworzyć aplikacje międzybranżowe zapewniające nadzór i bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym. Szablon korzysta z analizy obrazu wideo i mapowania wewnętrznego obszarów prywatnych.

Dowiedz się więcej

  • Azure IoT Central
  • Features

Powiązane produkty