Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Stack Hub teraz obsługuje zgodność międzyplatformową w programie PowerShell

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Usługa Azure Stack Hub teraz obsługuje zgodność międzyplatformową w programie PowerShell i zapewnia spójność rozwiązań hybrydowych na platformie Azure. W usłudze Azure Stack Hub będą wykorzystywane moduły Az oraz nowi dostawcy zasobów usług Azure IoT Hub, Azure Stack Edge oraz EventHub. Zapewnia to pełną zgodność między platformą Azure a usługą Azure Stack Hub przy użyciu programów PowerShell i PowerShell Core. Zainstaluj program PowerShell i nawiąż połączenie z usługą Azure Stack Hub w systemie MacOs. Jest to możliwe za pomocą instalatora Az programu PowerShell.

Dowiedz się więcej

  • Azure Stack Hub
  • Gallery

Powiązane produkty