Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2019

15 lip

Grupy umieszczania w pobliżu są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Grupy umieszczania w pobliżu to możliwość logicznego grupowania maszyn wirtualnych platformy Azure, z którego można korzystać w celu zmniejszania opóźnień sieciowych między maszynami wirtualnymi.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
15 lip

Dostęp do danych obsługujący wiele protokołów dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W wersji zapoznawczej jest teraz dostępna nowa funkcja, która pozwoli Ci zarządzać tymi samymi danymi za pośrednictwem albo interfejsów API obiektów blob, albo interfejsów API usługi Data Lake Storage Gen2.

 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Blob Storage
 • Konta magazynu
 • Features
15 lip

Przedstawienie programu migracji na platformę Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępny jest już program migracji na platformę Azure, który pozwala klientom i partnerom pracować bezpośrednio z firmą Microsoft przy planowaniu i implementowaniu projektów migracji na platformę Azure. Wykorzystując sprawdzone metodologie, narzędzia, zasoby i najlepsze rozwiązania w zakresie wdrażania chmury firmy Microsoft, uprościsz i przyspieszysz swoją migrację do chmury platformy Azure, stosując przy tym podejście, które jest dopasowane do unikatowych potrzeb Twojej organizacji.

 • Azure Migrate
 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Features
15 lip

Dostępne już są migracje online i offline z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

TERAZ DOSTĘPNE

Migruj z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Features
15 lip

Repliki do odczytu w wielu regionach dla usługi Azure Database for MariaDB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for MariaDB. Możesz utworzyć nawet pięć serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego, aby skalować w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą odczytów między serwerami replik i regionami platformy Azure.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
15 lip

Urządzenie Azure FXT Edge Filer jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązanie Avere FXT Edge Filer jest teraz ogólnie dostępne. Ten przeprojektowany sprzęt wykorzystuje możliwości technologii oprogramowania firmy Avere Systems, aby przyspieszać działanie środowisk magazynujących dołączonych do sieci (NAS) i rozszerzać dostęp do usługi Azure Blob Storage.

 • Avere vFXT for Azure
 • Pricing & Offerings
15 lip

Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB wprowadza ulepszenia wydajności (w tym nowy interfejs API przesyłania strumieniowego), bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania z interfejsami API przyjaznymi dla deweloperów oraz nowe modele programowania z wypychaniem do zestawienia zmian i ściąganiem z niego.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 lip

Azure DevTest Labs — konfigurowanie laboratorium do korzystania z bramy pulpitu zdalnego

TERAZ DOSTĘPNE

Za pomocą usługi Azure DevTest Labs możesz skonfigurować dla swojego laboratorium bramę pulpitu zdalnego, aby zapewnić bezpieczny dostęp do maszyn wirtualnych bez ujawniania portu RDP.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
15 lip

Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny i oferuje nowy, bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania dzięki przyjaznym dla dewelopera interfejsom API, asynchronicznemu modelowi programowania opartemu na reaktorze i dodanej obsłudze protokołów transportowych bezpośredniego połączenia TCP usługi Azure Cosmos DB w celu zwiększenia wydajności i dostępności.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 lip

Dostępny jest już zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB

TERAZ DOSTĘPNE

Zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB, teraz ogólnie dostępny, obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość rozpoczęcia korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które wcześniej nie były partycjonowane.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 lip

Obsługa stref dostępności jest już dostępna w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Chroń aplikacje i dane przed skutkami awarii centrum danych, zapewniając nadmiarowość w strefach dostępności.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 lip

Rozszerzenie sterownika dla bazy danych Cassandra w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Cosmos DB teraz oferuje wersję zapoznawczą rozszerzenia sterownika dla interfejsu Azure Cosmos DB Cassandra API dla zestawu Java SDK.

 • Azure Cosmos DB
 • Services
 • Features
15 lip

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Data Share

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Udostępniaj dane innym organizacjom za pomocą usługi Azure Data Share — teraz w wersji zapoznawczej.

 • Azure Data Share
 • Services
12 lip

Usługa Network Watcher jest teraz ogólnie dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Network Watcher jest dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki.

 • Network Watcher
 • Management
 • Services
12 lip

Usługa Application Insights jest dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Application Insights jest teraz ogólnie dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Regions & Datacenters
 • Services
12 lip

Ogólna dostępność: Usługa Azure Log Analytics w regionach PÓŁNOCNA REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, BRAZYLIA POŁUDNIOWA, ZACHODNIE ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO i PÓŁNOCNO-ŚRODKOWE STANY USA

TERAZ DOSTĘPNE

W regionach PÓŁNOCNA REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, BRAZYLIA POŁUDNIOWA, ZACHODNIE ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO i PÓŁNOCNO-ŚRODKOWE STANY USA jest teraz oferowana wersja ogólnie dostępna. Klienci mogą przy użyciu usługi Azure Log Analytics gromadzić dane telemetryczne i analizować swoje usługi pod kątem kondycji i użycia.

 • Azure Monitor
 • Regions & Datacenters
12 lip

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Australia Wschodnia i Australia Południowo-Wschodnia

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionach Australia Wschodnia i Australia Południowo-Wschodnia. Na całym świecie jest dostępna w dziewięciu regionach publicznych.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Service Fabric
 • Regions & Datacenters
11 lip

W trakcie opracowywania: przeplatanie zapytań dla usługi Azure Analysis Services

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Systemy analiz biznesowych dla przedsiębiorstw muszą obsługiwać wysoką współbieżność użytkowników, co oznacza możliwość przesyłania wielu zapytań w zbliżonym czasie. Mamy przyjemność poinformować, że pracujemy nad funkcją przeplatania zapytań, która umożliwi konfigurowanie systemów w celu poprawienia obsługi użytkowników w scenariuszach o wysokiej współbieżności. Przeplatanie zapytań pozwala tworzyć konfiguracje poprawiające obsługę użytkowników w scenariuszach o wysokiej współbieżności. Wiele zapytań może być uruchamianych współbieżnie, tak aby szybkie zapytania nie były blokowane przez wolne. Przeplatanie zapytań można skonfigurować z odchyleniem w stronę krótkich zapytań, co oznacza, że w przypadku obciążenia procesora krótkie zapytania otrzymają większą proporcję zasobów procesora niż długotrwałe zapytania, aby przyspieszyć wykonywanie krótkich zapytań.

 • Azure Analysis Services
 • Management
 • Features
11 lip

Dla usługi Azure SQL Database po raz pierwszy w branży opublikowano umowę SLA dotyczącą ciągłości działania usługi relacyjnej bazy danych

TERAZ DOSTĘPNE

Dla usługi bazy danych Azure SQL zaktualizowano umowę dotyczącą poziomu usług (SLA), aby zaoferować gwarancje dotyczące typowych metryk odzyskiwania po awarii.

 • Azure SQL Database
 • Services
 • Pricing & Offerings
11 lip

Efemeryczny dysk systemu operacyjnego platformy Azure jest teraz ogólnie dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest teraz ogólnie dostępny — umożliwia on szybsze odtwarzanie maszyn wirtualnych z obrazów do ich stanu pierwotnego, a także tworzenie tysięcy maszyn wirtualnych w dużej skali za pomocą galerii obrazów udostępnionych.

 • Services
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie