W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Repliki do odczytu w wielu regionach dla usługi Azure Database for MariaDB

Zaktualizowano: 15 lipca, 2019

Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for Maria DB. Możesz utworzyć nawet pięć serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego, aby skalować w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą odczytów między serwerami replik i regionami platformy Azure. Skorzystaj z tej funkcji, aby zapewnić ciągłość działania w scenariuszach odzyskiwania po awarii. Należy pamiętać, że zatrzymanie replikacji do repliki do odczytu powoduje, że staje się ona autonomicznym serwerem akceptującym operacje odczytu i zapisu.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokumentację produktu MariaDB.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for MariaDB
  • Features