Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Przedstawienie programu migracji na platformę Azure

Data opublikowania: 15 lipca, 2019

Dostępny jest już program migracji na platformę Azure, który pozwala klientom i partnerom pracować bezpośrednio z firmą Microsoft przy planowaniu i implementowaniu projektów migracji na platformę Azure. Wykorzystując sprawdzone metodologie, narzędzia, zasoby i najlepsze rozwiązania w zakresie wdrażania chmury firmy Microsoft, uprościsz i przyspieszysz swoją migrację do chmury platformy Azure, stosując przy tym podejście, które jest dopasowane do unikatowych potrzeb Twojej organizacji.

Program migracji na platformę Azure oferuje także:

  • Nadzorowane, szczegółowe szkolenie oferowane bezpośrednio przez firmę Microsoft i partnerów specjalizujących się w migracji do chmury w zakresie planowania i wdrażania każdego aspektu migracji — od zdefiniowania celów biznesowych po dostrojenie obciążeń w chmurze pod kątem optymalnej wydajności. 

  • Kompleksowe zasoby techniczne oraz rozwijanie umiejętności poprzez ukończenie kursów dotyczących umiejętności fundamentalnych i specyficznych dla roli w celu nauczenia się, jak najpełniej wykorzystać możliwości chmury i osiągnąć sukces w dłuższym terminie.  

  • Bezpłatne narzędzia do migracji na platformę Azure przed, podczas i po migracji, w tym usługę Azure Migrate, która pozwala szybciej i bezpieczniej przenosić obciążenia.  

  • Oferty pozwalające obniżać koszty, w tym środki na korzystanie z platformy Azure podczas przenoszenia, Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń.  

Zacznij migrację od przesłania zgłoszenia lub nominacji w celu dołączenia do programu. Zalecamy, aby przy rozpoczynaniu migracji mieć poparcie kierownictwa i harmonogram projektu.

Zgłoś się teraz

  • Azure Migrate
  • Program SQL Server na maszynach wirtualnych
  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Features