Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W trakcie opracowywania: przeplatanie zapytań dla usługi Azure Analysis Services

Data opublikowania: 11 lipca, 2019

Usługa Azure Analysis Services udostępniaja możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem, co ułatwia przekształcanie złożonych danych w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. Systemy analiz biznesowych dla przedsiębiorstw muszą obsługiwać wysoką współbieżność użytkowników, co oznacza możliwość przesyłania wielu zapytań w zbliżonym czasie. Mamy przyjemność poinformować, że pracujemy nad funkcją przeplatania zapytań, która umożliwi konfigurowanie systemów w celu poprawienia obsługi użytkowników w scenariuszach o wysokiej współbieżności

Domyślnie aparat tabelaryczny usługi Analysis Services działa według zasady FIFO (First In First Out) odnośnie procesora. Oznacza to, że jeśli na przykład zostanie otrzymane jedno zapytanie o dużych wymaganiach lub wolnej obsłudze magazynu, a następnie 2 szybkie zapytania, wówczas szybkie zapytania mogą zostać zablokowane, oczekując na wykonanie wymagającego zapytania. Przedstawiono to na poniższym diagramie, zawierającym poszczególne zapytania Q1, Q2 i Q3, ich czas trwania oraz czas procesora.

FIFO

Przeplatanie zapytań umożliwia współdzielenie zasobów procesora przez zapytania współbieżne, tak aby szybkie zapytania nie były blokowane przez wolne. Czas wykonania wszystkich trzech zapytań jest nadal podobny, ale zapytania Q2 i Q3 nie są blokowane do zakończenia.

Przeplatanie zapytań

Przeplatanie zapytań zaprojektowano tak, aby nie wpływało lub miało niewielki wpływ na wydajność zapytań uruchamianych w izolacji — pojedyncze zapytanie nadal może używać procesora w takim samym stopniu jak w modelu FIFO.

Przeplatanie zapytań można skonfigurować z odchyleniem w stronę krótkich zapytań. Oznacza to, że szybkie zapytania (zdefiniowane przez ilość użytych już zasobów procesora) mogą otrzymywać większą proporcję zasobów niż długotrwałe zapytania, co pozwala wykonywać je w stosunkowo krótkim czasie. Na poniższej ilustracji zapytania Q2 i Q3 są uznawane za „szybkie zapytania”, dlatego otrzymują więcej zasobów procesora niż zapytanie Q1.

Odchylenie w stronę krótkich zapytań

Mamy nadzieję, że przeplatanie zapytań z odchyleniem w stronę krótkich zapytań znacznie zwiększy przydatność systemów analiz biznesowych dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Analysis Services!

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management

Powiązane produkty