Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2019

24 lip

W usłudze Azure Lab Services usunięto nieograniczoną opcję z przydziałów na użytkownika, aby ułatwić ograniczanie kosztów

DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Azure Lab Services usunięto nieograniczoną opcję z przydziałów na użytkownika, tak aby właściciele laboratoriów mogli celowo wybierać określoną liczbę godzin potrzebną dla poszczególnych laboratoriów, co pomaga ograniczać koszty.

 • Azure Lab Services
 • Features
24 lip

Azure Lab Services — dodano możliwość resetowania haseł i obsługę obrazów systemu Ubuntu

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Lab Services zapewnia teraz możliwość resetowania haseł i dodatkową obsługę obrazów systemu Ubuntu.

 • Azure Lab Services
 • Features
24 lip

Obsługa systemu Linux w planie Premium usługi Azure Functions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza planu Premium usługi Azure Functions została teraz rozszerzona o obsługę hostingu systemu Linux i niestandardowe kontenery platformy Docker.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Open Source
 • Services
 • Features
24 lip

Klaster danych big data programu SQL Server CTP 3.2 jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Klaster danych big data — jedna z przełomowych funkcji programu SQL Server 2019 — jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej. Łączy on program SQL Server z platformą Apache Spark i rozproszonym systemem plików Hadoop, tworząc ujednoliconą platformę danych, która obsługuje analizy i sztuczną inteligencję dla wszystkich danych — relacyjnych i nierelacyjnych.

 • Azure SQL Database
 • Features
24 lip

Azure Database Migration Service — integracja z usługą Azure Migrate w wersji 2

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja narzędzi do migracji danych na platformie Azure i usługi Azure Database Migration Service z centrum usługi Azure Migrate jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
 • Features
24 lip

Program PostgreSQL 11 jest teraz ogólnie dostępny w usłudze Azure Database for PostgreSQL

DOSTĘPNE TERAZ

Program PostgreSQL 11 — najnowsza główna wersja programu PostgreSQL — jest teraz ogólnie dostępny w usłudze Azure Database for PostgreSQL.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
24 lip

Azure Container Registry — obsługa pakietów kompilacji w zadaniach jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Używaj zadań usługi Container Registry do tworzenia pakietów kompilacji i śledzenia stosów bazowych na potrzeby stosowania poprawek systemu operacyjnego i platform.

 • Azure Container Registry
 • Features
24 lip

Nowa warstwa cenowa Deweloper dla środowiska usługi integracji

DOSTĘPNE TERAZ

Oferujemy teraz warstwę cenową Deweloper (ogólnie dostępną), która pozwala klientom wdrożyć środowisko usługi integracji w niższej cenie.

 • Logic Apps
 • Features
23 lip

Usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.8 jest teraz dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępna jest usługa Azure IoT Edge w wersji 1.0.8, oferująca wiele ulepszeń.

 • Azure IoT Edge
 • Features
23 lip

Wskazówki dotyczące luki w zabezpieczeniach CVE-2018-15664 dla usługi Azure IoT Edge

Poprawka zabezpieczeń związana z luką w zabezpieczeniach CVE-2018-15664 jest dostępna dla usługi Azure IoT Edge.

 • Azure IoT Edge
 • Security
23 lip

Zmiana identyfikatorów zasobów w usłudze Cognitive Services Speech US Gov

Od 2 września 2019 r. identyfikatory GUID zasobów (znane również jako identyfikatory mierników) hostingu punktów końcowych usługi Custom Speech w usługach rozpoznawania mowy w regionie US Gov zmienią się.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Services
23 lip

Azure Portal — aktualizacja funkcji, lipiec 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

W tym miesiącu aktualizacje witryny Azure Portal obejmują aktualizacje usługi Azure Security Center, możliwość używania efemerycznych dysków systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych platformy Azure, wysyłanie danych diagnostycznych systemu Windows do usługi Azure Monitor i inne.

 • Microsoft Azure Portal
 • Features
23 lip

Obiekty blob w warstwie Premium obsługują teraz zarządzanie cyklem życia obiektów blob

DOSTĘPNE TERAZ

Obiekty blob w warstwie Premium obsługują teraz usuwanie obiektów oparte na zasadach.

 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Features
23 lip

Aktualizacje interfejsu użytkownika usługi Azure Monitor Log Analytics — czerwiec 2019

DOSTĘPNE TERAZ

Z wielką przyjemnością chcemy podzielić się najnowszymi aktualizacjami i ulepszeniami interfejsu użytkownika usługi Log Analytics UI!1. Selektor pulpitu nawigacyjnego usługi Log Analytics Pulpity nawigacyjne usługi Log Analytics mogą wizualizować wszystkie zapisane dzienniki...

 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
23 lip

Usługa Azure Site Recovery: udostępniona obsługa dużych dysków (do 8 TB)

DOSTĘPNE TERAZ

Dyski danych o pojemności do 8 TB można teraz chronić przy użyciu usługi Azure Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Services
 • Features
23 lip

Obsługa telemetrii w usłudze IoT Central jest teraz dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Dodaliśmy obsługę telemetrii lokalizacji, która ułatwia realizację scenariuszy, takich jak śledzenie zasobów, połączona logistyka i inne.

 • Azure IoT Central
 • Features
23 lip

Obsługa serwera proxy aplikacji usługi Azure AD dla logowania jednokrotnego do aplikacji opartych na protokole SAML.

DOSTĘPNE TERAZ

Połącz niestandardowe lub popularne, oparte na protokole SAML lokalne aplikacje biznesowe z usługą Azure AD, aby zapewnić logowanie jednokrotne.

 • Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD)
 • Security
 • Features
23 lip

Usunięto rekomendację i zasady umożliwiające szyfrowanie konta magazynu

DOSTĘPNE TERAZ

Magazyn Azure Storage jest szyfrowany domyślnie i nie można go odszyfrować, dlatego usunięto rekomendację i zasady.

 • Security Center
 • Security
19 lip

Aktualizacje zaleceń dotyczących sieci w usłudze Azure Security Center

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępne są nowe i zaktualizowane zalecenia dotyczące sieci dla usługi Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
18 lip

Wprowadzenie promocyjnych cen planu usługi App Service dla systemu Linux w warstwie Podstawowa

DOSTĘPNE TERAZ

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie promocyjnej ceny planu usługi App Service w warstwie Podstawowa dla systemu Linux, co oznacza cenę niższą nawet o 66%, w zależności od mierników regionalnych w wybranym centrum danych. Ponadto oferujemy teraz bezpłatny plan usługi App Service dla systemu Linux, aby ułatwić rozpoczęcie pracy z usługą App Service.

 • App Service (Linux)
 • Web Apps Linux
 • Features
 • Pricing & Offerings

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie