Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dla usługi Azure SQL Database po raz pierwszy w branży opublikowano umowę SLA dotyczącą ciągłości działania usługi relacyjnej bazy danych

Data opublikowania: 11 lipca, 2019

Dla usługi bazy danych Azure SQL zaktualizowano umowę dotyczącą poziomu usług (SLA), aby zapewnić dostępność do 99,995%.  Ponadto w warstwie usługi Krytyczne dla działania firmy wprowadzamy nowe gwarantowane finansowo umowy SLA dla typowych metryk ciągłości działania, co obejmuje umowę SLA gwarantującą dostępność na poziomie 100% na akceptowalny poziom utraty danych (RPO, Recovery Point Objective) równy 5 sekund oraz umowę SLA gwarantującą dostępność na poziomie 100% na czas odzyskiwania po awarii (RTO, Recovery Time Objective) równy 30 sekund. Azure SQL Database to pierwsza w branży usługa relacyjnej bazy danych oferująca takie gwarancje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa SQL Database — umowa SLA

 

 

  • Azure SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services