TERAZ DOSTĘPNE

Efemeryczny dysk systemu operacyjnego platformy Azure jest teraz ogólnie dostępny

Zaktualizowano: 12 lipca, 2019

Z przyjemnością ogłaszamy ogólną dostępność efemerycznego dysku systemu operacyjnego. Ta funkcja jest odpowiednia dla obciążeń bezstanowych i umożliwia tworzenie tysięcy maszyn wirtualnych w dużej skali za pomocą galerii obrazów udostępnionych.

Jedną z kluczowych możliwości tej funkcji jest szybsze odtwarzanie maszyn wirtualnych z obrazów do ich stanu pierwotnego. Nowe operacje zapisu na efemerycznym dysku systemu operacyjnego są buforowane tylko lokalnie na maszynie wirtualnej. W związku z tym efemeryczny dysk systemu operacyjnego sprawdza się w przypadku obciążeń bezstanowych, w których aplikacje tolerują awarie indywidualnych maszyn wirtualnych oraz oczekują trwałości operacji zapisu na dysku systemu operacyjnego tylko na czas działania maszyny wirtualnej.

Efemeryczny dysk systemu operacyjnego może być również odpowiedni w przypadku przenoszenia aplikacji wdrożonych przy użyciu klasycznego modelu wdrażania do modelu wdrażania przy użyciu usługi Azure Resource Manager. Dzięki efemerycznemu dyskowi systemu operacyjnego występują niższe opóźnienia odczytu/zapisu na dysku systemu operacyjnego, a odtwarzanie z obrazu maszyny wirtualnej jest szybsze.

Efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest bezpłatny, a więc korzystanie z niego nie wiąże się z dodatkowymi kosztami magazynu. Nadal będą naliczane opłaty za wszelkie dyski danych dołączone do maszyny wirtualnej. Do wdrażania maszyn wirtualnych/zestawów skalowania maszyn wirtualnych z efemerycznym dyskiem systemu operacyjnego można używać witryny Marketplace, rozwiązań niestandardowych lub galerii obrazów.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach platformy Azure, w tym Azure — Chiny i regionach typu Government. Teraz można korzystać z tej funkcji za pośrednictwem interfejsu REST, interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell lub witryny Portal.

Zacznij już teraz

  • Features
  • Services