Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2019

18 lip

Firma Microsoft dodaje nowe funkcje do obsługi protokołu IPv6 w sieciach wirtualnych platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Protokół IPv6 dla sieci wirtualnych platformy Azure pozwala rozwijać się na rosnących rynkach rozwiązań mobilnych i Internetu rzeczy wraz ze swoimi aplikacjami na platformie Azure i rozwiązywać problemy związane z wyczerpaniem puli wolnych adresów IPv4.

 • Virtual Network
 • Services
17 lip

Aktualizacja 19.07 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.07 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. W kanale informacyjnym testowej wersji detalicznej nowy system operacyjny będzie dostępny 14 dni przed wydaniem w kanale informacyjnym wersji detalicznej. Jest przeznaczony do testowania zgodności z poprzednimi wersjami.

 • Azure Sphere
 • Operating System
17 lip

Integracja jednym kliknięciem z usługą Stream Analytics z poziomu usługi Event Hubs

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Za pomocą zaledwie jednego kliknięcia klienci usługi Event Hubs mogą łatwo zwizualizować przychodzące strumienie danych i rozpocząć pisanie zapytania usługi Stream Analytics z poziomu portalu usługi Event Hubs.

 • Event Hubs
 • Azure Stream Analytics
 • Features
17 lip

Funkcja dopasowywania wzorca jest teraz dostępna w usłudze Stream Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Dzięki nowej funkcji MATCH_RECOGNIZE deweloperzy mogą łatwo definiować wzorce zdarzeń, używając wyrażeń regularnych i metod agregacji do weryfikowania i wyodrębniania wartości z dopasowania.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
17 lip

Usługa Stream Analytics obsługuje dane wyjściowe do usługi Azure Data Lake Storage Gen 2

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz adapter wyjściowy dla ruchu wychodzącego do usługi Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
17 lip

Usługa Stream Analytics oferuje natywną obsługę formatu Parquet

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Stream Analytics
 • Azure Blob Storage
 • Features
17 lip

Analizy jako agregacje są teraz dostępne w usłudze Stream Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Deweloperzy mogą teraz używać agregacji takich jak SUM, COUNT, AVG, MIN i MAX bezpośrednio z klauzulą OVER, bez konieczności definiowania okna.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
17 lip

Uwierzytelnianie ruchu wychodzącego usługi Stream Analytics do usługi Azure Blob Storage przy użyciu tożsamości zarządzanych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz można uwierzytelniać ruch wychodzący usługi Stream Analytics do usługi Azure Blob Storage przy użyciu tożsamości zarządzanych.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Blob Storage
 • Features
16 lip

Wprowadzenie do obsługi standardu UTF-8 dla usługi Azure SQL Database

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa szeroko używanego kodowania znaków UTF-8 jest teraz dostępna jako wersja zapoznawcza w usłudze Azure SQL Database w formie domyślnego kodowania danych ciągów Unicode na poziomie bazy danych lub kolumny.

 • Azure SQL Database
 • Regions & Datacenters
 • Features
15 lip

Rozwiązanie Network Performance Monitor jest ogólnie dostępne w Indiach Środkowych

DOSTĘPNE TERAZ

Rozwiązanie Network Performance Monitor teraz dostępne w regionie Indie Środkowe

 • Monitor wydajności sieci
 • Regions & Datacenters
 • Management
15 lip

Usługa Azure Resource Graph jest ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Resource Graph, która umożliwia eksplorowanie zasobów na dużą skalę, jest teraz ogólnie dostępna dla wszystkich klientów platformy Azure.

 • Azure Policy
 • Azure Blueprints
 • Grupy zarządzania platformy Azure
 • Microsoft Cost Management
 • Features
15 lip

Wprowadzenie do przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure zapewnia kompleksowe wskazówki, najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów.

 • Features
15 lip

Nowe rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure z 48 procesorami wirtualnymi są teraz dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Teraz dostępne są nowe rozmiary 48 procesorów wirtualnych dla serii Dv3, Dsv3, Ev3, Esv3, Fsv2 i Lsv2 maszyn wirtualnych platformy Azure, aby umożliwić lepsze dopasowanie do wymagań związanych z obciążeniem.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Features
15 lip

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Stream Analytics oferuje teraz natywną obsługę formatu Apache Parquet podczas zapisywania danych w usłudze Azure Blob Storage.

 • Azure Stream Analytics
 • Services
 • Features
15 lip

Zestaw Azure Kinect DK jest teraz ogólnie dostępny w Stanach Zjednoczonych i Chinach

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Kinect DK to zestaw dla deweloperów obejmujący zaawansowane czujniki z technologią sztucznej inteligencji (AI) na potrzeby tworzenia złożonych modeli przetwarzania obrazów i mowy.

 • Kinect DK
 • Features
15 lip

Cognitive Services — wstępnie skompilowana możliwość Rozpoznawanie formularzy

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Rozpoznawanie formularzy poznaje strukturę Twoich formularzy, aby w sposób inteligentny wyodrębniać tekst i dane.

 • Usługi platformy Azure AI
 • Features
15 lip

Azure Container Registry — obsługa planowania w zadaniach usługi Container Registry

DOSTĘPNE TERAZ

Zadania usługi Container Registry, które obsługują tworzenie i wykonywanie wykresów kontenerów w chmurze, teraz obsługują automatyczne planowanie.

 • Azure Container Registry
 • Features
15 lip

Azure Container Registry — obsługa kontroli kondycji w ramach samodzielnej diagnostyki w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Łatwo samodzielnie diagnozuj najbardziej typowe problemy z łącznością rejestru, korzystając z interfejsów API sprawdzania kondycji usługi Azure Container Registry.

 • Azure Container Registry
 • Features
15 lip

Wprowadzenie do usługi Azure Lighthouse

DOSTĘPNE TERAZ

Rozwiązanie Azure Lighthouse zapewnia dostawcom usług jedną płaszczyznę kontroli do zarządzania różnymi infrastrukturami klientów za pomocą funkcji zaawansowanej automatyzacji, wydajności i ładu.

 • Azure Lighthouse
 • Features
15 lip

Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Konta magazynu
 • Security
 • SDK and Tools
 • Open Source

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie