W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa stref dostępności jest już dostępna w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 15 lipca, 2019

Obsługa stref dostępności jest już dostępna w usłudze AKS w wersji zapoznawczej. Chroń aplikacje i dane przed skutkami awarii centrum danych, zapewniając nadmiarowość w strefach dostępności, i osiągaj większą dostępność oraz odporność węzłów roboczych przez zastosowanie stref dostępności w połączeniu z usługą Azure Load Balancer w warstwie Standardowa.

Dowiedz się więcej o strefach dostępności usługi AKS

Dowiedz się więcej o strefach dostępności platformy Azure

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features