TERAZ DOSTĘPNE

Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępny

Data opublikowania: 15 lipca, 2019

Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny i oferuje nowy, bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania dzięki przyjaznym dla dewelopera interfejsom API, asynchronicznemu modelowi programowania opartemu na reaktorze i dodanej obsłudze protokołów transportowych bezpośredniego połączenia TCP usługi Azure Cosmos DB w celu zwiększenia wydajności i dostępności.  Używaj interfejsów API procesora zestawienia zmian usługi Azure Cosmos DB, teraz bezpośrednio zintegrowanych z zestawem SDK, i rozpocznij korzystanie z kluczy partycji, aby skalować dotychczas niepartycjonowane kontenery. Zestaw SDK ma również nową nazwę pakietu, azure-cosmos.

Rozpocznij pracę już dziś z naszym przewodnikiem Szybki start.

Rozpocznij pracę już dziś z naszym samouczkiem.

Dowiedz się więcej na temat nowej nazwy pakietu „azure-cosmos”

Dowiedz się więcej z witryny GitHub

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty