Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2017

27 wrz

Preview: Azure Data Box

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The Azure Data Box service is in preview. You can use it to move hundreds of terabytes of data into Azure with high speed, by using secure transfer appliances.

 • Konta magazynu
 • Services
26 wrz

Połączenie sieci VPN typu punkt-lokacja dla komputerów Mac i uwierzytelniania w domenie usługi AD dla sieci VPN typu punkt-lokacja

TERAZ DOSTĘPNE

Sieć platformy Azure ogłasza ogólną dostępność sieci VPN typu punkt-lokacja dla komputerów Mac i uwierzytelniania za pomocą domeny usługi AD dla sieci VPN typu punkt-lokacja.

 • VPN Gateway
 • Security
 • Features
26 wrz

Azure DDoS Protection — ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure DDoS Protection chroni dostępne publicznie punkty końcowe przed atakami rozproszonej odmowy usługi (DDoS, Distributed Denial of Service).

 • Features
26 wrz

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure SQL

TERAZ DOSTĘPNE

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej umożliwiają bezpieczne dodawanie baz danych usługi Azure SQL w sieci wirtualnej przez całkowite usunięcie publicznego dostępu do Internetu dla tych zasobów.

 • Features
26 wrz

Standardowe porty wysokiej dostępności usługi Azure Load Balancer

TERAZ DOSTĘPNE

Standardowe porty wysokiej dostępności, oferta Premium usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa, są teraz ogólnie dostępne. Pozwolą one klientom konfigurować pojedynczą regułę równoważenia obciążenia do przetwarzania ruchu ze wszystkich protokołów i portów, umożliwiając w ten sposób wdrażanie usług i urządzeń w trybie wysokiej dostępności.

 • Równoważenie obciążenia
 • Features
26 wrz

Kontrola połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby usługi ExpressRoute

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy wersję zapoznawczą funkcji kontroli połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby obwodów usługi ExpressRoute.

 • Network Watcher
 • Features
26 wrz

Nowa warstwa Premium usługi Azure App Service

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa warstwa Premium usługi Azure App Service jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service
 • Features
26 wrz

Azure HDInsight — interaktywne zapytania i usługa Log Analytics

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa HDInsight ma teraz dostępne dwie nowe funkcje — HDI Interactive Query i Azure Log Analytics.

 • HDInsight
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
26 wrz

Urządzenie Azure Data Box

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Data Box to bezpieczne, odporne na wstrząsy i manipulacje urządzenie stworzone przez firmę Microsoft, aby ułatwić klientom przesyłanie dużych ilości danych do usługi Azure Storage.

 • Konta magazynu
 • Features
26 wrz

Usługa Azure File Sync

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure File Sync zapewnia klientom bezpieczne, scentralizowane zarządzanie udziałami plików w chmurze.

 • Features
26 wrz

Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników w usłudze Azure Traffic Manager

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników pozwolą klientom wywierać wpływ na decyzje w kwestii routingu podjęte przez usługę Azure Traffic Manager podczas używania metody routingu opartego na wydajności w celu zapewnienia użytkownikom jeszcze niższych opóźnień niż jest to obecnie możliwe.

 • Traffic Manager
 • Features
26 wrz

Widok ruchu w usłudze Azure Traffic Manager

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Widok ruchu pozwala teraz klientom usługi Azure Traffic Manager poznać, gdzie znajdują się bazy ich użytkowników (aż do poziomu szczegółowości lokalnego rozpoznawania nazw DNS), jakie jest natężenie ruchu pochodzącego z tych regionów oraz występujące opóźnienie reprezentatywne.

 • Traffic Manager
 • Features
26 wrz

Obsługa platformy .NET Core w usłudze Azure Functions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions będzie teraz obsługiwać platformę .NET Core, pozwalając, aby kod usługi Functions trafiał na platformę .NET Core.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
26 wrz

Nowe możliwości usługi Azure Data Factory

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje usługi Azure Data Factory, teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej, umożliwiają skompilowanie hybrydowej integracji danych, która pozwoli na tworzenie, planowanie i organizowanie przepływów pracy ETL/ELT, ze skalowaniem, wszędzie tam, gdzie dane są przechowywane, w tym w chmurze lub dowolnej samodzielnie hostowanej sieci.

 • Azure Data Factory
 • Features
26 wrz

Azure Migrate

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Za pomocą usługi Azure Migrate można wykrywać lokalne aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w używanym środowisku VMware.

 • Features
26 wrz

Public preview: Global VNet Peering

Global VNet Peering is in preview.

 • Virtual Network
 • Features
26 wrz

Azure Policy

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Policy to nowa usługa, w ograniczonej wersji zapoznawczej, która umożliwi klientom ocenianie i wymuszanie firmowych standardów zarządzania w całym środowisku platformy Azure, a co za tym idzie — zachowanie właściwej kontroli i zgodności.

 • Features
26 wrz

Public preview: PowerShell in Azure Cloud Shell

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

PowerShell in Azure Cloud Shell is available in public preview. It provides an alternative to the existing Bash experience (also in public preview) while retaining the benefits of Cloud Shell.

 • Microsoft Azure Portal
 • Management
25 wrz

Obsługa powiązań programu Graph i powiązań niestandardowych w usłudze Azure Functions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzamy obsługę powiązań w usłudze Azure Functions, aby umożliwić deweloperom tworzenie własnych powiązań. Oznacza to, że klient korzystający z niestandardowego źródła danych będzie mógł łatwo utworzyć powiązania z nim w usłudze Azure Functions.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
25 wrz

Aktualizacje usługi Azure Machine Learning

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe aktualizacje usługi Azure Machine Learning zapewnią analitykom danych i deweloperom sztucznej inteligencji pełną kontrolę nad całym cyklem życia uczenia maszynowego na skalowalnej i zaufanej platformie, która pozwoli udostępnić wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji.

 • Usługa Machine Learning Studio (klasyczna)
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie