Pomiń nawigację

Kontrola połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby usługi ExpressRoute

wtorek, 26 września 2017

Ogłaszamy wersję zapoznawczą funkcji kontroli połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby obwodów usługi ExpressRoute. Ta zaawansowana funkcja zastosowana wraz z istniejącą funkcją kontroli połączenia umożliwi zidentyfikowanie problemów z połączeniem hybrydowym z maszyny wirtualnej platformy Azure do maszyny lokalnej połączonej za pośrednictwem obwodu usługi Azure ExpressRoute.

Funkcja kontroli połączenia spowoduje drastyczne skrócenie czasu wymaganego do zidentyfikowania problemów z połączeniem. Zwrócone wyniki będą obejmować:

  • Wszystkie przeskoki ze źródłowej maszyny wirtualnej do maszyny lokalnej.
  • Poszczególne przeskoki i ogólne opóźnienie.
  • Potencjalne problemy związane z konfiguracją użytkownika lub platformą dla każdego przeskoku na platformie Azure.

Kontrola połączenia może zostać zainicjowana z poziomu witryny Azure Portal bądź za pomocą interfejsu API REST, programu PowerShell, interfejsu CLI lub zestawu SDK.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę przeglądu funkcji kontroli połączenia.

 

Related feedback