Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontrola połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby usługi ExpressRoute

Data opublikowania: 26 września, 2017

Ogłaszamy wersję zapoznawczą funkcji kontroli połączenia usługi Azure Network Watcher na potrzeby obwodów usługi ExpressRoute. Ta zaawansowana funkcja zastosowana wraz z istniejącą funkcją kontroli połączenia umożliwi zidentyfikowanie problemów z połączeniem hybrydowym z maszyny wirtualnej platformy Azure do maszyny lokalnej połączonej za pośrednictwem obwodu usługi Azure ExpressRoute.

Funkcja kontroli połączenia spowoduje drastyczne skrócenie czasu wymaganego do zidentyfikowania problemów z połączeniem. Zwrócone wyniki będą obejmować:

  • Wszystkie przeskoki ze źródłowej maszyny wirtualnej do maszyny lokalnej.
  • Poszczególne przeskoki i ogólne opóźnienie.
  • Potencjalne problemy związane z konfiguracją użytkownika lub platformą dla każdego przeskoku na platformie Azure.

Kontrola połączenia może zostać zainicjowana z poziomu witryny Azure Portal bądź za pomocą interfejsu API REST, programu PowerShell, interfejsu CLI lub zestawu SDK.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę przeglądu funkcji kontroli połączenia.

 

  • Network Watcher
  • Features

Powiązane produkty