Pomiń nawigację

Widok ruchu w usłudze Azure Traffic Manager

wtorek, 26 września 2017

Widok ruchu pozwala teraz klientom usługi Azure Traffic Manager poznać, gdzie znajdują się bazy ich użytkowników (aż do poziomu szczegółowości lokalnego rozpoznawania nazw DNS), jakie jest natężenie ruchu pochodzącego z tych regionów oraz występujące opóźnienie reprezentatywne. Klienci będą także mogli szczegółowo analizować konkretne wzorce ruchu z każdej z tych baz użytkowników do regionów platformy Azure, w których znajduje się klient. Usługa Traffic Manager, poza udostępnianiem danych pierwotnych, zapewnia zaawansowane wizualizacje w witrynie Azure Portal. Klienci będą mogli zobaczyć bazy swoich użytkowników z odpowiednimi informacjami o natężeniu i opóźnieniu nałożonymi na mapę geograficzną. Będzie na niej również widoczny przepływ ruchu z różnych lokalizacji geograficznych do regionów platformy Azure.

Widok ruchu udostępni klientom informacje umożliwiające podejmowanie działań w zakresie zarządzania wydajnością w istniejących, jak również w nowych regionach platformy Azure, do których ma nastąpić ekspansja — dzięki temu użytkownicy zyskają jeszcze lepsze środowisko. Wizualizacje w witrynie Azure Portal pozwolą klientom szybko zbierać szczegółowe informacje, analizować w detalach konkretne lokalizacje geograficzne użytkowników oraz wizualnie badać przepływ ruchu z różnych regionów.

Dowiedz się więcej o widoku ruchu w usłudze Azure Traffic Manager.

 

Related feedback