Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Widok ruchu w usłudze Azure Traffic Manager

Data opublikowania: 26 września, 2017

Widok ruchu pozwala teraz klientom usługi Azure Traffic Manager poznać, gdzie znajdują się bazy ich użytkowników (aż do poziomu szczegółowości lokalnego rozpoznawania nazw DNS), jakie jest natężenie ruchu pochodzącego z tych regionów oraz występujące opóźnienie reprezentatywne. Klienci będą także mogli szczegółowo analizować konkretne wzorce ruchu z każdej z tych baz użytkowników do regionów platformy Azure, w których znajduje się klient. Usługa Traffic Manager, poza udostępnianiem danych pierwotnych, zapewnia zaawansowane wizualizacje w witrynie Azure Portal. Klienci będą mogli zobaczyć bazy swoich użytkowników z odpowiednimi informacjami o natężeniu i opóźnieniu nałożonymi na mapę geograficzną. Będzie na niej również widoczny przepływ ruchu z różnych lokalizacji geograficznych do regionów platformy Azure.

Widok ruchu udostępni klientom informacje umożliwiające podejmowanie działań w zakresie zarządzania wydajnością w istniejących, jak również w nowych regionach platformy Azure, do których ma nastąpić ekspansja — dzięki temu użytkownicy zyskają jeszcze lepsze środowisko. Wizualizacje w witrynie Azure Portal pozwolą klientom szybko zbierać szczegółowe informacje, analizować w detalach konkretne lokalizacje geograficzne użytkowników oraz wizualnie badać przepływ ruchu z różnych regionów.

Dowiedz się więcej o widoku ruchu w usłudze Azure Traffic Manager.

 

  • Traffic Manager
  • Features

Powiązane produkty