Pomiń nawigację

Połączenie sieci VPN typu punkt-lokacja dla komputerów Mac i uwierzytelniania w domenie usługi AD dla sieci VPN typu punkt-lokacja

wtorek, 26 września 2017

Sieć VPN typu punkt-lokacja dla komputerów Mac i uwierzytelnianie za pomocą domeny usługi AD dla sieci VPN typu punkt-lokacja są teraz ogólnie dostępne za pomocą sieci platformy Azure.

Klienci będą mogli łączyć się z sieciami wirtualnymi platformy Azure przez sieć VPN typu punkt-lokacja ze swoich komputerów Mac przy użyciu natywnego klienta sieci VPN IKEv2. Protokół SSTP będzie nadal rozwiązaniem połączeń typu punkt-lokacja dla systemu Windows. Klienci będą mogli obsługiwać mieszane środowiska klienckie składające się z komputerów z systemami Windows i Mac dzięki włączeniu sieci VPN IKEv2 i SSTP.

Klienci będą mogli używać poświadczeń domeny organizacji na potrzeby uwierzytelniania w sieciach VPN IKEv2 i SSTP dzięki włączeniu uwierzytelniania RADIUS. Usługa Azure VPN Gateway integruje się z wdrożeniami usługi RADIUS i usługi AD Domain klienta na platformie Azure lub w lokalnym centrum danych. Serwery RADIUS będą integrowały się z innymi dostawcami tożsamości, zapewniając wiele użytecznych opcji uwierzytelniania (w tym uwierzytelnianie wieloskładnikowe, Multi-Factor Authentication) dla sieci VPN typu punkt-lokacja.

Dowiedz się więcej z dokumentacji usługi VPN Gateway

Related feedback