Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Standardowe porty wysokiej dostępności usługi Azure Load Balancer

Data opublikowania: 26 września, 2017

Standardowe porty wysokiej dostępności, oferta Premium usługi Azure Load Balancer w warstwie Standardowa, są teraz ogólnie dostępne. Pozwolą one klientom konfigurować pojedynczą regułę równoważenia obciążenia do przetwarzania ruchu ze wszystkich protokołów i portów, umożliwiając w ten sposób wdrażanie usług i urządzeń w trybie wysokiej dostępności. Ta rola ułatwi równoważenie obciążenia ruchem w sieci wirtualnej z wielu różnych źródeł w żądanej puli zaplecza, niezależnie od numerów portów. Zastępując wiele reguł równoważenia obciążenia pojedynczą regułą, klienci będą teraz unikać osiągania maksymalnej liczby reguł i ograniczać złożoność szablonów usługi ARM. Ta funkcja pozwoli na realizację dotąd niemożliwych ważnych scenariuszy, w tym wysoką dostępność wirtualnych urządzeń sieciowych i konfigurowanie zakresów portów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Microsoft Azure Load Balancer.

 

  • Równoważenie obciążenia
  • Features

Powiązane produkty