Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usługi Azure Machine Learning

Data opublikowania: 25 września, 2017

Nowe aktualizacje usługi Azure Machine Learning zapewnią analitykom danych i deweloperom sztucznej inteligencji pełną kontrolę nad całym cyklem życia uczenia maszynowego na skalowalnej i zaufanej platformie, która pozwoli udostępnić wszystkim użytkownikom możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji.

Korzyści to:

·        Zintegrowane inteligentne przygotowywanie danych.

·        Lepsza współpraca, kontrola wersji i odtwarzanie.

·        Zwiększona ilość eksperymentów.

·        Szybkie i proste wdrażanie modelu.

·        Zarządzanie modelami oparte na danych.

·        Otwarta, elastyczna i rozszerzalna platforma uczenia maszynowego.

·        Opcje szkoleń i wdrażania w chmurze, lokalnie i krańcowo.

Wypróbuj ją bezpłatnie.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Machine Learning.

  • Usługa Machine Learning Studio (klasyczna)
  • Features