W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa powiązań programu Graph i powiązań niestandardowych w usłudze Azure Functions

Data opublikowania: 25 września, 2017

Rozszerzamy obsługę powiązań w usłudze Azure Functions, aby umożliwić deweloperom tworzenie własnych powiązań. Oznacza to, że klient korzystający z niestandardowego źródła danych będzie mógł łatwo utworzyć powiązania z nim w usłudze Azure Functions. Dzięki temu zarówno klient, jak i jego klienci, będą mogli tworzyć funkcje niewymagające użycia serwera, które bezproblemowo współdziałają z niestandardowym źródłem danych. 

Ponadto wprowadzamy nowe powiązania dla programu Microsoft Graph i pakietu Office, które ułatwią dostęp do informacji programu Graph i pakietu Office oraz modyfikowanie ich za pomocą kodu niewymagającego użycia serwera bez konieczności korzystania ze złożonego interfejsu API programu Graph i pakietu Office.

Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie w blogu.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty