Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Urządzenie Azure Data Box

Data opublikowania: 26 września, 2017

Azure Data Box to bezpieczne, odporne na wstrząsy i manipulacje urządzenie stworzone przez firmę Microsoft, aby ułatwić klientom przesyłanie dużych ilości danych do usługi Azure Storage. Urządzenie Data Box można zamówić za pośrednictwem witryny Azure Portal. Nawiązanie połączenia z sieciami będzie możliwe za pośrednictwem protokołu DHCP lub adresu IP dostarczonego przez klienta. Po nawiązaniu połączenia dane można skopiować do urządzenia Azure Data Box przy użyciu protokołu SMB 3.0 i zaszyfrować przy użyciu 256-bitowych kluczy szyfrowania AES. Po zwróceniu urządzenia do firmy Microsoft dane mogą być przechowywane w usłudze Azure Blob Storage lub Azure Files Storage, a po przekazaniu danych urządzenie zostanie wymazane. Azure Data Box będzie cennym urządzeniem dla partnerów, które ułatwi ich klientom pracę z projektami wymagającymi transferowania dużej ilości danych na platformę Azure. Dostępność wersji zapoznawczej będzie ograniczona do regionów na terenie Stanów Zjednoczonych, ale zachęcamy wszystkich zainteresowanych klientów do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem.

Aby utworzyć konto na potrzeby korzystania z wersji zapoznawczej, odwiedź program wersji zapoznawczej Azure Data Box.

Aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu Azure Data Box, przeczytaj nasz wpis w blogu.

  • Konta magazynu
  • Features

Powiązane produkty