Pomiń nawigację

Azure HDInsight — interaktywne zapytania i usługa Log Analytics

wtorek, 26 września 2017

Usługa HDInsight ma teraz dostępne dwie nowe funkcje — HDI Interactive Query i Azure Log Analytics. Usługa HDI Interactive Query (wcześniej: Interactive Hive) zezwoli na buforowanie w pamięci, dzięki czemu zapytania będą bardziej interakcyjne i wydajne. Integracja z usługą Azure Log Analytics jest teraz także dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Zezwoli ona na proaktywne monitorowanie i analizowanie danych metryk i da możliwość optymalizowania dostępności oraz wydajności różnych zasobów. Dowiedz się więcej na temat tych funkcji, odwiedzając naszą stronę internetową z dokumentacją.

 

 

 

Related feedback