Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Policy

Data opublikowania: 26 września, 2017

Azure Policy to nowa usługa, w ograniczonej wersji zapoznawczej, która umożliwi klientom ocenianie i wymuszanie firmowych standardów zarządzania w całym środowisku platformy Azure, a co za tym idzie — zachowanie właściwej kontroli i zgodności. Usługa Azure Policy będzie mogła oceniać zasoby platformy Azure pod kątem naruszeń zasad i uruchamiać przegląd stanu zgodności dla poszczególnych zasad w subskrypcjach. Usługa Azure Policy została zaprojektowana do zarządzania największymi środowiskami platformy Azure i będzie mogła zostać przypisana na poziomie grupy zarządzania, aby zapewnić spójne standardy we wszystkich subskrypcjach platformy Azure w ramach działu lub firmy. Możesz dołączyć do użytkowników ograniczonej wersji zapoznawczej w naszej witrynie internetowej.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Policy.

 

  • Features