Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2, program PowerShell i interfejs wiersza polecenia są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 15 maja, 2020

PowerShell i interfejs wiersza polecenia platformy Azure na potrzeby operacji systemu plików usługi Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2 są teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure. Te biblioteki klienta obejmują obsługę semantyki systemu plików na potrzeby operacji CRUD dla systemów plików, katalogów, plików i uprawnień usługi ADLS Gen2. Klienci mogą teraz używać programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia w celu automatyzowania potoków ciągłej integracji/ciągłego dostarczania dla danych big data w usłudze ADLS Gen2. Oprócz wcześniej ogłoszonych zestawów SDK, ogólna dostępność programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia jeszcze bardziej usprawnia możliwości klientów do pozyskiwania, analizowania danych i zarządzania nimi na potrzeby usługi ADLS Gen2 w celu uzyskania wglądu w skalę chmury szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Poniższe linki prowadzą do szczegółowej dokumentacji:

  • Azure Data Lake Storage
  • SDK and Tools