Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzanie możliwości dysków na poziomie maszyny wirtualnej

Data opublikowania: 13 maja, 2020

Rozszerzanie możliwości dysków na poziomie maszyny wirtualnej to nowa funkcja, która umożliwia maszynie wirtualnej na zwiększenie liczby operacji we/wy i wydajności przepływności MiB/s dysku na krótki czas każdego dnia w celu bezproblemowej obsługi nagłego wzrostu ruchu na dysku i szybkiego przetworzenia zadań wsadowych. Ta funkcja jest teraz włączona na wszystkich maszynach wirtualnych platformy Azure z serii Lsv2, a wkrótce będzie dostępna również na innych typach i w innych rodzinach maszyn wirtualnych. Ta funkcja nie jest dodatkowo płatna i jest domyślnie włączona.

Oferujemy również funkcję rozszerzania możliwości dysków SSD w warstwie Premium, a także dysków o rozmiarach P20 (512 GB) i mniejszych. Naszych produktów do rozszerzania możliwości najlepiej jest używać razem w ramach jednego rozwiązania. W ten sposób można osiągnąć doskonałą wydajność bazową i wydajność rozszerzania możliwości bez konieczności nadmiernej aprowizacji maszyny wirtualnej lub dysku w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.

Niektóre przykładowe scenariusze, w których rozszerzanie możliwości może być skuteczne, są następujące:

  • Obsługa zadań wsadowych. Obciążenia niektórych aplikacji mają charakter cykliczny, co wymaga bazowej wydajności przez większość czasu i wyższej wydajności przez krótki czas. Na przykład program księgowy, który codziennie przetwarza transakcje wymagające niewielkiego natężenia ruchu na dysku, raz w miesiącu przetwarza raporty miesięczne, które wymagają większego ruchu na dysku.
  • Przygotowanie do nagłego zwiększenia ruchu. Serwery internetowe i ich aplikacje mogą doświadczyć nagłego zwiększenia ruchu z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki obsłudze tych serwerów za pomocą maszyn wirtualnych i dysków z funkcją rozszerzania możliwości, te serwery internetowe bezproblemowo obsłużą nagły wzrost ruchu i poprawią doświadczenia klientów, skracając czas ładowania przy dużym obciążeniu.
  • Opłacalność. Teraz możesz wdrażać maszyny wirtualne na potrzeby umiarkowanego użycia, a nie w celu zapewnienia wydajności szczytowej. O ile nowe limity rozszerzania możliwości zaspokajają potrzeby szczytowej wydajności i o ile ta wydajność jest potrzebna na mniej niż 30 minut dziennie, nie musisz już nadmiernie aprowizować maszyn wirtualnych w celu spełnienia potrzeb związanych z obciążeniami, dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze.

Dowiedz się więcej

  • Dyski zarządzane
  • Services

Powiązane produkty