Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa zapory dla usługi Azure Relay jest obecnie dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 maja, 2020

Usługa Azure Relay umożliwia bezpieczne uwidacznianie usług uruchomionych w sieci firmowej do chmury publicznej. Przestrzenie nazw usługi Azure Relay są dostępne z Internetu, o ile żądania są prawidłowo uwierzytelniane.

Dzięki nowej funkcji obsługi zapory, obecnie dostępnej w wersji zapoznawczej, usługa Azure Relay oferuje możliwość ograniczenia łączności tylko do dobrze znanych adresów IP lub adresów IPv4 w ramach zakresów bezklasowego routingu międzydomenowego (CIDR) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej na temat konfigurowania zapory IP dla przestrzeni nazw usługi Azure Relay.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Relay, zobacz często zadawane pytania.

 

  • Features
  • Services
  • Security