Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

Data opublikowania: 14 maja, 2020

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach świadczenia usługi Azure Government — US Gov Arizona i US Gov Wirginia.

Usługa Private Link jest dostępna dla następujących usług:

 • Własna usługa łącza prywatnego klienta
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Cognitive Search
 • Centrum zdarzeń
 • Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure Container Registry
 • Azure Event Grid -> tematy
 • Azure Event Grid -> domeny

Ta usługa w chmurze Azure Government zapewnia równoważność funkcji z chmurą komercyjną Azure.

Zobacz szczegółowe informacje na temat usług dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej, w tym dostępnych lokalizacji.

Rozpocznij dzięki tym samouczkom:

Dowiedz się więcej.

 

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Wyszukiwanie platformy Azure AI
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Azure Container Registry
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Compliance
 • Services
 • Security