Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

Data opublikowania: 14 maja, 2020

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach świadczenia usługi Azure Government — US Gov Arizona i US Gov Wirginia.

Usługa Private Link jest dostępna dla następujących usług:

  • Własna usługa łącza prywatnego klienta
  • Azure SQL Database
  • Azure Cosmos DB
  • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
  • Azure Key Vault
  • Azure Database for MySQL
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure Database for MariaDB
  • Azure Cognitive Search
  • Centrum zdarzeń
  • Service Bus
  • Azure Backup
  • Azure Container Registry
  • Azure Event Grid -> tematy
  • Azure Event Grid -> domeny

Ta usługa w chmurze Azure Government zapewnia równoważność funkcji z chmurą komercyjną Azure.

Zobacz szczegółowe informacje na temat usług dostępnych w wersji zapoznawczej lub ogólnie dostępnej, w tym dostępnych lokalizacji.

Rozpocznij dzięki tym samouczkom:

Dowiedz się więcej.

 

  • Łącze prywatne platformy Azure
  • Virtual Network
  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics
  • Azure Cosmos DB
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure Database for MySQL
  • Azure Database for MariaDB
  • Key Vault
  • Backup Server
  • Azure Cognitive Search
  • Event Hubs
  • Service Bus
  • Event Grid
  • Azure Container Registry
  • Konta magazynu
  • Azure Data Lake Storage
  • Compliance
  • Services
  • Security