Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji przechowywania wersji usługi Azure Blob jest teraz dostępna

Data opublikowania: 15 maja, 2020

Aplikacje i użytkownicy tworzą, aktualizują i usuwają dane w usłudze Azure Blob Storage w sposób ciągły. Typowym wymogiem jest zdolność do zarządzania i uzyskania dostępu zarówno do aktualnych, jak i historycznych wersji danych. Na przykład aplikacja akceptująca kontrakty od klientów wymaga, aby zachować wszystkie wersje kontraktu przy zachowaniu tej samej nazwy obiektu.

Jako kolejny krok w kierunku poprawy zarządzania danymi i ich ochrony, z przyjemnością ogłaszamy wersję zapoznawczą funkcji przechowywania wersji usługi Blob Storage. Funkcja przechowywania wersji usługi Azure Blob automatycznie zachowuje poprzednie wersje obiektu i identyfikuje je za pomocą identyfikatorów wersji. Można wyświetlić listę bieżących obiektów blob i poprzednich wersji przy użyciu sygnatur czasowych identyfikatorów wersji. Możesz również uzyskać dostęp do poprzednich wersji i przywrócić je jako najnowszą wersję swoich danych, jeśli zostały one błędnie zmodyfikowane lub usunięte przez aplikację lub innych użytkowników.

Możesz rozpocząć przeglądanie tej funkcji na wszelkich istniejących lub nowych kontach magazynu ogólnego przeznaczenia (GPv2) w regionach: Francja Południowa, Francja Środkowa, Kanada Wschodnia i Kanada Środkowa.

Dowiedz się więcej

  • Azure Blob Storage
  • Features