Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Storage są teraz ogólnie dostępne w regionie Azure Government

Data opublikowania: 14 maja, 2020

Prywatne punkty końcowe usługi Azure Storage są teraz ogólnie dostępne w regionie Azure Government. Prywatne punkty końcowe zapewniają bezpieczną łączność z usługą Azure Storage z sieci wirtualnej platformy Azure. 

Prywatne punkty końcowe umożliwiają klientom sieci wirtualnej platformy Azure bezpieczne uzyskiwanie dostępu do danych z konta magazynu za pośrednictwem adresu IP w przestrzeni adresowej tej sieci wirtualnej przez łącze prywatne. Dzięki temu ruch sieciowy między siecią wirtualną a usługą magazynu będzie przepływał przez sieć szkieletową firmy Microsoft, eliminując ekspozycję na publiczny Internet.

Prywatne punkty końcowe umożliwiają blokowanie eksfiltracji danych z sieci wirtualnej. Używanie prywatnych punktów końcowych umożliwia również bezpieczne łączenie się z kontem magazynu z sieci lokalnej, gdy ta sieć jest połączona z siecią wirtualną przy użyciu usługi Azure Express Route lub sieci VPN.

Dowiedz się więcej.

  • Konta magazynu
  • Features
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty