Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Azure IoT Central — aktualizacje z kwietnia 2020 r.

Data opublikowania: 14 maja, 2020

Udoskonalenia okna dialogowego tworzenia urządzenia

Okno dialogowe Utwórz nowe urządzenie zostało przeprojektowane, aby ułatwić zrozumienie, co jest potrzebne podczas dodawania nowego urządzenia. To okno dialogowe ma teraz uproszczony interfejs użytkownika, bardziej zrozumiałe wezwanie do działania oraz linki do dokumentacji. Ta aktualizacja to reakcja na opinie klientów, które mówiły, że istniejące środowisko nie jest intuicyjne i często prowadzi do przypadkowego tworzenia nieskojarzonych urządzeń.

Ulepszenia dotyczące aprowizowania aplikacji

Szybsza aprowizacja urządzeń i szybsze przygotowanie ich do wysyłania danych dzięki ulepszonemu przepływowi pracy aprowizacji w usłudze IoT Central. Utwórz aplikację na podstawie jednego z branżowych szablonów aplikacji, aby bezpośrednio przekonać się, jak to działa.

Usprawnienia zadań

Zaktualizowane środowisko pracy w usłudze IoT Central obsługuje teraz ponowne uruchamianie zadania z urządzeniami, których działanie zakończyło się niepowodzeniem, i umożliwia równoległe wykonywanie wielu zadań. Obejmuje to funkcje filtrowania listy zadań i listy urządzeń dla uruchomionego zadania.

Zaktualizowane akcje elementu webhook w regułach

Nowo utworzone akcje elementu webhook w regułach usługi IoT Central mają nowy format ładunku zgodny z publicznym interfejsem API usługi IoT Central. Ta zmiana formatu ma wpływ na wszystkie nowo utworzone akcje elementu webhook, natomiast istniejące akcje elementu webhook pozostają w starym formacie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie akcji elementów webhook dla reguł w usłudze Azure IoT Central.

Ulepszenia dokumentacji dla deweloperów urządzeń

Zaktualizowaliśmy samouczki Tworzenie i łączenie aplikacji klienckich, aby zapewnić dodatkowe wskazówki dotyczące pojęć związanych z łącznością urządzeń, takich jak obsługa poleceń i implementowanie właściwości urządzenia. Ten samouczek zawiera więcej informacji na temat ładunków komunikatów i sposobu ich powiązania z szablonem urządzenia. Dodaliśmy również wersję tego samouczka dla języka Python.

Ponadto zaktualizowaliśmy nasze wskazówki dotyczące przechowywania wersji szablonów urządzeń, aby wyjaśnić, jak starsze urządzenia mogą nadal współpracować z wersją schematu, którą rozumieją, podczas gdy nowsze lub zaktualizowane urządzenia używają nowszej wersji schematu.

  • Azure IoT Central
  • Features

Powiązane produkty