Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , listopad 2018

30 lis

Przechodzenie na interfejsy API REST usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure SQL Database

Docelowa data wycofania: grudnia 01, 2019

Azure Resource Manager to nasz stos infrastruktury w chmurze, który w pełni zastępuje klasyczny model wdrażania usługi Azure Service Manager. W rezultacie obsługa interfejsów API REST usługi Service Manager dla usługi Azure SQL Database zakończy się 1 grudnia 2019 r.

 • Azure Resource Manager
 • Retirements
30 lis

Usługa Data Factory obsługuje uwierzytelnianie jednostek usługi i tożsamości usługi zarządzanej dla usługi Data Lake Storage Gen2

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Data Factory obsługuje teraz uwierzytelnianie jednostek usługi i tożsamości usługi zarządzanej dla łączników usługi Azure Data Lake Storage Gen2

 • Azure Data Factory
 • Features
29 lis

Aktualizacja usługi Azure API Management z 28 listopada

DOSTĘPNE TERAZ

Uzyskaj informacje o najnowszej standardowej aktualizacji usługi Azure API Management.

 • API Management
 • Features
28 lis

Rekomendacja wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych

DOSTĘPNE TERAZ

Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych jest teraz w wersji zapoznawczej.

 • Azure SQL Database
 • Services
28 lis

Obsługa tożsamości zarządzanych przypisanych przez użytkownika dla usługi App Service i systemu Linux/funkcji Web App for Containers

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Korzystaj z tożsamości zarządzanych w aplikacjach dla systemu Linux oraz tożsamości przypisanych przez użytkownika na platformie App Service, w tym w aplikacjach usługi Azure Functions hostowanych w ramach planu usługi App Service.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • App Service (Linux)
 • Services
28 lis

Azure Functions — integracja z usługą Key Vault

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja usług Azure Key Vault i Azure Functions umożliwia tworzenie bezpieczniejszych aplikacji bezserwerowych za pomocą gotowych narzędzi i korzystanie z funkcji zarządzania wpisami tajnymi, zapewniających korzyści takie jak zasady rotacji i scentralizowana kontrola dostępu.

 • Key Vault
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • Security
28 lis

Aktualizacja usługi Power BI

DOSTĘPNE TERAZ

Najnowsza aktualizacja usługi Power BI obejmuje wersję zapoznawczą przepływów danych i raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI.

 • Services
28 lis

Aktualizacja programu Power BI Desktop z listopada

DOSTĘPNE TERAZ

W tym miesiącu w ramach aktualizacji programu Power BI Desktop wprowadzono kilka nowych funkcji oczekiwanych przez społeczność usługi Power BI, między innymi pytania uzupełniające w eksploratorze pytań i odpowiedzi, nowy widok modelowania ułatwiający pracę z dużymi modelami, funkcję rozwijania i zwijania nagłówków wierszy macierzy oraz funkcję kopiowania i wklejania wizualizacji pomiędzy plikami PBIX.

 • Services
28 lis

Zestaw Azure Blockchain Development Kit umożliwia integrację technologii łańcucha bloków z najlepszymi rozwiązaniami firmy Microsoft i platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Zestaw Azure Blockchain Development Kit, teraz dostępny publicznie, umożliwia połączenie z dowolnym interfejsem użytkownika, integrację z istniejącymi systemami oraz uproszczenie korzystania z narzędzi DevOps z kontraktem inteligentnym.

 • Azure Blockchain Workbench
 • SDK and Tools
 • Services
28 lis

Twój własny sprzętowy moduł zabezpieczeń w chmurze

DOSTĘPNE TERAZ

Uzyskaj bezpośredni dostęp do własnego modułu zabezpieczeń w chmurze

 • Services
26 lis

Aktualizacja usługi Azure Security Center — listopad

DOSTĘPNE TERAZ

W listopadzie w usłudze Azure Security Center zostały wprowadzone te aktualizacje i ulepszenia.

 • Security Center
 • Services
 • Security
 • Features
26 lis

Ogólna dostępność: strefowo nadmiarowe bazy danych SQL i elastyczne pule w dodatkowych regionach

DOSTĘPNE TERAZ

Strefowo nadmiarowe bazy danych SQL i elastyczne pule są teraz ogólnie dostępne w dwóch dodatkowych regionach: Europa Zachodnia i Azja Południowo-Wschodnia.

 • Azure SQL Database
 • Services
 • Compliance
 • Regions & Datacenters
26 lis

Aktualizacja ery japońskiej

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

1 maja 2019 r. rozpocznie się nowa era japońska i skojarzony z nią kalendarz. Firma Microsoft przygotowuje się na te zmiany.

 • Compliance
21 lis

Usługa Azure Site Recovery obsługuje konta magazynu z obsługą zapory

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz konta magazynu z obsługą zapory.

 • Features
19 lis

Zmiany nazw w usłudze Service Bus

Od 1 stycznia 2019 r. nazwy związane z obsługą komunikatów w usłudze Azure Service Bus zmienią się.

 • Service Bus
 • Services
19 lis

Zmiany identyfikatorów GUID usługi Azure SignalR Service

Od 1 stycznia 2019 r. identyfikatory GUID i nazwy zasobów usługi Azure SignalR Service zmienią się.

 • Azure SignalR Service
 • Services
19 lis

Zmiany nazw funkcji ochrony obciążeń w usłudze Security Center dla usługi App Service

Od 1 stycznia 2019 r. nazwy związane z ochroną obciążeń w usłudze Security Center dla usługi App Service zmienią się.

 • Security Center
 • Services
 • Security
19 lis

Zmiany identyfikatorów GUID i nazw zasobów w usłudze Blob Storage (Niemcy)

Od 1 stycznia 2019 r. identyfikatory GUID i nazwy zasobów dla usługi Azure Blob Storage w regionach na terenie Niemiec zmienią się.

 • Konta magazynu
 • Services
19 lis

Program Tomcat dla usługi Azure App Service w systemie Linux jest teraz ogólnie dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure App Service w systemie Linux teraz obsługuje program Apache Tomcat w wersjach 8.5 i 9. Usługa Azure App Service dla programu Tomcat w systemie Linux umożliwia deweloperom szybkie tworzenie, wdrażanie i skalowanie aplikacji internetowych opartych na serwerze Tomcat w ramach w pełni zarządzanej usługi opartej na systemie Linux.

 • App Service
 • Services
16 lis

Aktualizacja 18.11 dla usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu aktualizacji 18.11 dla systemu operacyjnego Azure Sphere, usługi Azure Sphere Security Service i środowiska programistycznego Visual Studio.

 • Azure Sphere
 • SDK and Tools

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie