Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rekomendacja wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych

Data opublikowania: 28 listopada, 2018

Rekomendacja jednostek SKU wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database dla Asystenta migracji bazy danych jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

Rozszerz zakres oceniania środowiska pod kątem migracji starszych wystąpień programu SQL Server do wystąpień zarządzanych usługi Azure SQL Database za pomocą nowego narzędzia do rekomendacji jednostek SKU usługi Azure SQL Database. To narzędzie używane jest w połączeniu z Asystentem migracji bazy danych w celu uzyskania rekomendacji dotyczących odpowiedniej warstwy usługi bazy danych w chmurze oraz konfiguracji rozmiaru na podstawie istniejącego obciążenia lokalnego. Ta funkcja jest dostępna bezpłatnie.

Dowiedz się więcej

  • Azure SQL Database
  • Services