Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Power BI

Data opublikowania: 28 listopada, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Power BI obejmuje wersję zapoznawczą przepływów danych i raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI.

Usługa Power BI już teraz udostępnia rozbudowane funkcje samoobsługowego przygotowywania danych w programie Power BI Desktop za pośrednictwem znajomego środowiska opartego na dodatku Power Query, używanego przez miliony osób na świecie. Nowa wersja zapoznawcza przepływów danych w usłudze Power BI pozwala znacząco udoskonalić samoobsługowe przygotowywanie danych. Dzięki niej analitycy danych mogą utworzyć logiki przygotowywania danych, które będą używane wielokrotnie w różnych raportach i pulpitach nawigacyjnych usługi Power BI, i które można łączyć ze sobą w zaawansowane potoki przekształcania danych. Przepływy danych można skonfigurować tak, aby dane były przechowywane w wystąpieniu usługi Azure Data Lake Storage Gen2 klienta, a ponadto obsługują one bazę Common Data Model firmy Microsoft, co umożliwia organizacjom korzystanie ze standardowego, rozszerzalnego zbioru schematów danych (jednostek, atrybutów i relacji).

Klienci korzystający od dawna z funkcji analizy biznesowej w usługach SQL Server Reporting Services mogą teraz połączyć raporty idealnie podzielone na strony z istniejącymi interaktywnymi raportami usługi Power BI. To rozwiązanie zapewnia jednolitą, bezpieczną platformę raportowania dla całego przedsiębiorstwa, dostępną dla wszystkich użytkowników, niezależnie od używanego przez nich urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog usługi Power BI.

  • Services