Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure Security Center — listopad

Data opublikowania: 26 listopada, 2018

Mapa sieci usługi Security Center jest ogólnie dostępna 

Interakcyjna mapa sieci w usłudze Azure Security Center zapewnia graficzny widok z nakładkami zabezpieczeń, oferując rekomendacje i szczegółowe informacje dotyczące wzmacniania zabezpieczeń zasobów sieciowych. Korzystając z mapy, można zobaczyć topologię sieci obciążeń usługi Azure wraz z połączeniami między maszynami wirtualnymi i podsieciami. Z mapy można przejść do szczegółów określonych zasobów oraz dotyczących ich rekomendacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ochrona zasobów sieciowych w usłudze Azure Security Center

 

Zaktualizowane zasady zabezpieczeń 

Strona zasad zabezpieczeń została zaktualizowana w celu odzwierciedlenia faktu, że wbudowane zasady usługi Azure Security Center są tworzone w zasadach usługi Azure. Można zobaczyć parametry dla poszczególnych zasad ocenianych przez usługę Azure Security Center i skonfigurować istniejące zasady zabezpieczeń stosowane do wybranych zakresów (subskrypcji lub grup zarządzania). 

 

Zmiana w modelu cen 

Model cen usługi Security Center został zmieniony. Usługa Security Center w wersji Standard obsługuje zasoby usługi Azure, takie jak maszyny wirtualne, aplikacje i serwery SQL. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Upgrade to Security Center's Standard tier for enhanced security (Uaktualnianie usługi Security Center do warstwy Standard w celu zwiększenia bezpieczeństwa). 

 

Aktualizacja uprawnień dla dostępu JIT do maszyny wirtualnej 

Dostęp JIT do maszyny wirtualnej ma nowy model uprawnień. Aby umożliwić klientom wdrażanie modelu RBAC z „najmniejszymi uprawnieniami”, usługa Security Center wymaga teraz uprawnień do odczytu od użytkowników chcących uzyskać dostęp do maszyn wirtualnych. Aby dowiedzieć się więcej o zaktualizowanym trybie uprawnień, zobacz Manage virtual machine access using just in time (Zarządzanie dostępem maszyny wirtualnej przy użyciu funkcji „dokładnie na czas”). 

 

Tymczasowa zmiana dotycząca funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami  

Wymuszanie trybu ochrony dla funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami jest okresowo wyłączone na czas opracowywania poprawki rozwiązującej problem z mechanizmem wymuszania zasad. 

 

  • Security Center
  • Features
  • Services

Powiązane produkty