Usługa Azure Site Recovery obsługuje konta magazynu z obsługą zapory

Opublikowano: środa, 21 listopada 2018

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz konta magazynu z obsługą zapory.

Maszyny wirtualne z dyskami niezarządzanymi na kontach magazynu z obsługą zapory można replikować do innego regionu świadczenia usługi Azure na potrzeby scenariuszy odzyskiwania po awarii. Można także wybrać konta magazynu z obsługą zapory w regionie docelowym jako docelowe konta magazynu dla dysków niezarządzanych. 

Dostęp do konta magazynu pamięci podręcznej można ograniczyć, zezwalając na zapis na nim tylko sieci wirtualnej źródłowej maszyny wirtualnej platformy Azure. Jeśli korzystasz z kont magazynu z obsługą zapory, pamiętaj o włączeniu wyjątku Zezwalaj na zaufane usługi firmy Microsoft

  • Features