Przejdź do głównej zawartości

Przechodzenie na interfejsy API REST usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 30 listopada, 2018

Azure Resource Manager to nasz stos infrastruktury w chmurze, który w pełni zastępuje klasyczny model wdrażania usługi Azure Service Manager.  W rezultacie obsługa interfejsów API REST usługi Service Manager dla usługi Azure SQL Database zakończy się 1 grudnia 2019 r. Tak samo jak w przypadku innych zmian tego typu, informujemy o tym z 12-miesięcznym wyprzedzeniem, aby dać odpowiedni czas na takie zaktualizowanie usług używających interfejsów API usługi Service Manager dla usługi SQL Database, aby używały interfejsów API usługi Resource Manager. 

 

Aby nadal używać usługi Azure SQL Database, przejdź na usługę Resource Manager do 30 listopada 2019 r. Wszystkich klientów, którzy nadal korzystają z interfejsów API usługi Service Management, zachęcamy do szybkiego przejścia na usługę Resource Manager i skorzystania z jej dodatkowych zalet, które obejmują grupowanie zasobów i tagi, uproszczony proces wdrażania i zarządzania oraz szczegółową kontrolę nad dostępem przy użyciu kontroli dostępu bazującej na rolach. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach pomiędzy usługą Azure Resource Manager i usługą Service Management, zapoznaj się z blogiem TechNet

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsów API usług Service Management i Resource Manager dla usługi Azure SQL Database, zapoznaj się z naszymi interfejsami API REST usługi Azure SQL Database

  • Azure Resource Manager
  • Retirements

Powiązane produkty