Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Azure API Management z 28 listopada

Data opublikowania: 29 listopada, 2018

28 listopada opublikowaliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany i nowe funkcje:

  • Ulepszone zabezpieczenia funkcji „Zaproś użytkownika”. Naprawiliśmy usterkę, która umożliwiała zmianę hasła zaproszonego użytkownika bez podawania bieżącego hasła.
  • Ulepszone zabezpieczenia funkcji „Wypróbuj”. Obecnie wymuszamy 2-megabajtowy limit rozmiaru plików przekazywanych w konsoli funkcji Wypróbuj w portalu deweloperów. Zminimalizowaliśmy regresję, dzięki czemu obecnie wpisy tajne są znowu domyślnie ukryte, a przycisk „Ujawnij” działa jak wcześniej.
  • Poprawki błędów w portalu deweloperów. Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że niektóre aktywne subskrypcje nie były widoczne w portalu. Ponadto zmiana nazwy w profilu użytkownika jest teraz natychmiast odzwierciedlana w portalu.
  • Bardziej niezawodny import i eksport interfejsu OpenAPI. W tej chwili poprawnie przesyłamy parametry typu „plik”. Zoptymalizowaliśmy obsługę schematów, dzięki czemu operacje tworzenia lub modyfikowania schematów działają dużo lepiej, szczególnie wtedy, gdy są duże.
  • Obsługa funkcji MSI w Chinach i regionach US Gov. Klienci w tych regionach mogą teraz używać certyfikatów TLS przechowywanych w usłudze Azure Key Vault.
  • Raporty analizy w witrynie Azure Portal. Te same raporty, które były dostępne w portalu wydawcy, są teraz także dostępne w wersji zapoznawczej w witrynie Azure Portal. Gdy ta funkcja stanie się ogólnie dostępna, zamierzamy usunąć raporty z portalu wydawcy.
  • Nowa wersja zestawu SDK platformy .NET. Korzysta ona ze stabilnej wersji interfejsu API z 1 stycznia 2018 r. i zawiera kilka zmian.

Zwróć uwagę, że aktualizacje są wdrażane stopniowo w partiach, a otrzymanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty