Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa tożsamości zarządzanych przypisanych przez użytkownika dla usługi App Service i systemu Linux/funkcji Web App for Containers

Data opublikowania: 28 listopada, 2018

Obsługa tożsamości zarządzanych dla usług App Service i Azure Functions obejmuje teraz obsługę tożsamości zarządzanych w aplikacjach dla systemu Linux oraz tożsamości zarządzanych dla usługi App Service i systemu Linux/funkcji Web App for Containers (w obu przypadkach w wersji zapoznawczej).

Korzystając z tożsamości zarządzanych dla usług platformy Azure, możesz teraz konfigurować tożsamości dla aplikacji dla systemu Linux, zarówno w przypadku usługi Azure Functions, jak i App Service (w wersji zapoznawczej). Jest to uzupełnienie ogólnie dostępnej obsługi tożsamości przypisanych przez system dla systemu Windows. Tożsamości przypisane przez użytkownika są teraz obsługiwane, w wersji zapoznawczej, dla obu systemów operacyjnych.

Dowiedz się więcej

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • App Service (Linux)
  • Services