Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions — integracja z usługą Key Vault

Data opublikowania: 28 listopada, 2018

Wyzwalacze usługi Azure Functions mogą teraz współdziałać z usługą Key Vault, co umożliwia rozszerzenie zakresu zarządzania wpisami tajnymi. Typowym rozwiązaniem było dotychczas przechowywane kluczy, wpisów tajnych lub haseł w ustawieniu aplikacji w ramach aplikacji funkcji albo programowe pobieranie tych wartości z usługi Key Vault w kodzie. Teraz można korzystać z odwołania do wartości z usługi Key Vault w ustawieniach aplikacji funkcji, opartego na identyfikatorze i wersji danej wartości. To ułatwia zarządzanie danymi poufnymi, które odbywa się teraz centralnie w usłudze Key Vault, umożliwiając tworzenie bezpieczniejszych aplikacji za pomocą usługi Functions.

Dowiedz się więcej

  • Key Vault
  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Services