Pomiń nawigację

Maszyny wirtualne z systemem Windows

Uzyskaj chronioną, wysoce skalowalną infrastrukturę zwirtualizowaną na żądanie dzięki maszynom wirtualnym z systemem Windows na platformie Azure.

Korzystaj z najbardziej ekonomicznych maszyn wirtualnych dla obciążeń systemu Windows Server

Wykorzystaj istniejące inwestycje i dokonaj migracji swoich technologii firmy Microsoft na platformę Azure — Windows Server, SQL Server, aplikacje .NET, Azure Active Directory (Azure AD) oraz System Center. Obniż kosztów dzięki zautomatyzowaniu zarządzania systemem Windows Server za pomocą usługi Azure Automanage. Skorzystaj z oszczędności dzięki cenie rezerwacji i wykorzystaniu istniejących lokalnych licencji systemu Windows Server wraz z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure przy przejściu na platformę Azure. Uzyskaj bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programów SQL Server 2008 i 2008 R2. Po zsumowaniu obu tych korzyści platforma Amazon Web Services (AWS) okazuje się pięć razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Uruchamiaj aplikacje firmy Microsoft przeznaczone dla przedsiębiorstw

Hostuj i uruchamiaj aplikacje na maszynach wirtualnych na platformie Azure. Uruchamiaj programy SQL Server, SharePoint Server, Project Server i inne oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft na maszynach wirtualnych platformy Azure. Lub przejdź na w pełni zarządzane rozwiązania Office 365, Microsoft Dynamics 365, SharePoint online lub Azure SQL Database i hybrydowe usługi tożsamości z usługą Azure AD.

Dowiedz się więcej o systemie Windows Server 2019

Migruj lub twórz nowe aplikacje z użyciem znanych narzędzi

Popraw skalowalność i sprawność, migrując istniejące aplikacje .NET do chmury — przeprowadź migrację metodą „lift and shift” z użyciem maszyn wirtualnych i kontenerów lub przepisz je jako natywne aplikacje dla chmury. Korzystaj ze szczegółowych informacji, analiz i funkcji uczenia maszynowego. Uzyskaj dostęp do znanych narzędzi open source i narzędzi firmy Microsoft, w tym PowerShell, Visual Studio i Azure AD. Modernizuj aplikacje na dużą skalę na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w rozwiązaniach brzegowych dzięki usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) i AKS w rozwiązaniu Azure Stack HCL.

Zmigruj swoje aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Eksploruj usługi Azure DevOps

Poznaj usługę Azure DevTest Labs

Rozszerzanie lokalnego centrum danych z użyciem rozwiązań hybrydowych

Zapewnij spójność operacyjną w środowisku lokalnym i na platformie Azure. Zarządzaj wszystkimi serwerami i maszynami wirtualnymi za pomocą rozwiązania Windows Admin Center — teraz również dostępnego na platformie Azure. Używaj usług Azure Backup, Azure Site Recovery i Azure Storage do obsługi obciążeń systemu Windows Server uruchomionego lokalnie lub na platformie Azure. Wykorzystaj nieograniczone magazynowanie na platformie Azure, replikując pliki z lokalnych systemów Windows Server na platformę Azure z użyciem usługi Azure File Sync. Użyj usługi Azure Stack, aby tworzyć i wdrażać w taki sam sposób w przypadku środowisk w chmurze, jak i lokalnych.

Dowiedz się więcej o hybrydowych aplikacjach w chmurze

Uzyskaj dostęp do wbudowanych funkcji zarządzania zabezpieczeniami dla maszyn wirtualnych z systemem Windows

Zapobiegaj atakom dzięki wbudowanym funkcjom zabezpieczeń systemów Windows Server 2016 i 2019. Zwiększ poziom bezpieczeństwa, zachowując wysoką dostępność, automatycznie stosując poprawki zabezpieczeń na gorąco w usłudze Azure Automanage. Nieustannie monitoruj zagrożenia i szybko reaguj na ataki z pomocą usługi Azure Security Center i otrzymaj trzy dodatkowe lata aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2. Wdróż dodatkowe zabezpieczenia dla środowisk projektowych, testowych, szkoleń klientów i demonstracyjnych, korzystając z zagnieżdżonych maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach chmury platformy Azure

Zapewniaj większą poufności danych z użyciem maszyn wirtualnych Azure

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Azure has more certifications than any other cloud provider. View the comprehensive list.

Uzyskaj potrzebną moc, kontrolę i możliwość dostosowania w konkurencyjnych cenach

Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności—B1s

Najbardziej ekonomiczne

Maszyny wirtualne z serii Bs stanowią ekonomiczne, niedrogie rozwiązanie do obsługi obciążeń, które w normalnych warunkach nie potrzebują dużo mocy procesora, ale sporadycznie muszą obsłużyć większe zadania. Bezpłatnie przez 12 miesięcy.

Optymalizacja pod kątem obliczeń—Fsv2

Pierwotna moc obliczeniowa

Fsv2 to najnowsza, zoptymalizowana pod kątem mocy obliczeniowej rodzina maszyn wirtualnych, która korzysta z procesorów Intel Skylake. Maszyny wirtualne Fsv2 wykorzystują pierwotną moc obliczeniową najnowszych procesorów firmy Intel.

Zastosowania ogólne—Dv4

Zrównoważone zasoby procesorów i pamięci

Rodzina Dv4 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia. Sprawdza się w przypadku wielu różnych obciążeń.

Optymalizacja pod kątem pamięci—Ev4

Duża ilość pamięci na rdzeń

Ev4 to najnowsza maszyna wirtualna zoptymalizowaną pod kątem pamięci. Świetnie sprawdza się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Configure and estimate the costs of your Azure VMs using the pricing calculator or learn more about Windows VM pricing.

Zaufanie firm każdej wielkości

"We decided to use Microsoft as our foundation, trusting we could deliver what we intended to deliver using the reliability, scalability, and security of the Microsoft infrastructure. We literally bet our company on Microsoft."

Randy de Meno, wiceprezes i dyrektor ds. technologii, Commvault
Commvault

Harmonizacja tworzenia i hostowania

Z powodu potrzeby częstego przekształcania aplikacji oraz bezpiecznego i niezawodnego hostowania firma Allscripts przeprowadziła migrację dziesiątek nabytych aplikacji działających na 1000 maszynach wirtualnych na platformę Azure.

Allscripts

Bezproblemowa migracja na platformę Azure

Wiodący niezależny dostawca oprogramowania dla branży budowniczej w rekordowym czasie przenosi 900 klientów na platformę Azure.

Viewpoint

"Our operating costs decreased by more than 50 percent, and at the same time, gave us better performance and a more flexible and scalable environment for our internal needs."

Markus Hogsved, dyrektor ds. technicznych, OPEN
OPEN

"We chose Azure because of its stability. It had all the functions we needed, and Azure delivered them more reliably and at a lower cost than many of the other options we assessed."

Younhyung Nam, dyrektor ds. zarządzania platformą i systemem, Pearl Abyss
Pearl Abyss

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z maszynami wirtualnymi z systemem Windows

Get instant access and a $200 credit by signing up for an Azure free account.

Learn how to provision your first VM with 5-minute quickstart tutorials and developer documentation.

Enhance your VM with additional features, like security and backup services.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

5-minutowy przewodnik Szybki start

Utwórz serwer internetowy IIS na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016, używając następujących zasobów:

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Zarządzaj kosztami oraz przeprowadzaj migracje aplikacji, danych i infrastruktury za pomocą tych trzech bezpłatnych zasobów.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj realizowane samodzielnie laboratoria i popularne szablony szybkiego startu dla typowych konfiguracji.

Wstępnie aprowizowane maszyny wirtualne i rozwiązania partnerskie

Łącz się z certyfikowanymi partnerami i wybieraj spośród tysięcy aplikacji oraz obrazów maszyn wirtualnych w następujących usługach:

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Virtual Machines

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure i maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Platforma Azure obsługuje większość wersji systemu Windows Server. Zapoznaj się z tematem Macierz zgodności wersji systemów operacyjnych gościa dla platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji.
 • Można dokonać migracji wielu różnych systemów operacyjnych gościa na platformę Azure. Lista ta obejmuje wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server oraz maszyny wirtualne ze środowisk VMware oraz Microsoft Hyper-V z usługą Azure Site Recovery. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.
 • Na maszynach wirtualnych platformy Azure działa szeroki zakres aplikacji systemu Microsoft, w tym programy BizTalk Server 2013 i nowsze wersje, Dynamics AX 2012 R3 i nowsze, a także Exchange Server 2013 i nowsze wersje. Pełną listę obsługiwanego oprogramowania serwerowego firmy Microsoft można znaleźć w dokumentacji.
 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę maszyn wirtualnych — dla każdego rodzaju obciążenia istnieje maszyna wirtualna. Wyświetl cały zestaw serii maszyn wirtualnych platformy Azure albo przeczytaj dokumentację maszyn wirtualnych z systemem Windows, aby dowiedzieć się więcej.
 • Strony dotyczące serii maszyn wirtualnych platformy Azure oraz kalkulator cen maszyn wirtualnych platformy Azure to doskonałe zasoby ułatwiające określenie potrzeb w zakresie maszyn wirtualnych.
 • Po przeniesieniu obciążeń na platformę Azure skorzystaj z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions w celu uzyskania znacznych oszczędności na platformie Azure. Korzyści można używać z licencjami systemu Windows Server w wersjach Datacenter i Standard objętymi programem Software Assurance lub subskrypcjami systemu Windows Server. W zależności od wersji możesz skonwertować posiadane licencje lub użyć ich ponownie, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure i płacić niższą podstawową stawkę obliczeniową. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego na maksymalnie dwóch maszynach wirtualnych, a Ty poniesiesz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.
 • Tak. Świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończyło się 14 stycznia 2020 r., co oznacza koniec regularnych aktualizacji zabezpieczeń. Zdecyduj się na ponowny hosting obciążeń systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 na platformie Azure i uzyskaj trzy lata przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych opłat. Przejdź na aktualną wersję, gdy osiągniesz gotowość. Uzyskaj szczegółowe informacje.
 • Nie ma żadnych kosztów ponoszonych z góry — płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy z chmurą, takie jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i Azure Reserved Virtual Machine Instances, i oferuje rozbudowany zestaw narzędzi, takich jak usługa Azure Cost Management, które ułatwiają zarządzanie wydatkami związanymi z chmurą. Modeluj swój całkowity koszty posiadania na platformie Azure z użyciem tego kalkulatora.

  Dowiedz się więcej

 • Tak. Tworzenie i testowanie na platformie Azure pozwala uzyskać rabaty cenowe w ramach różnych usług platformy Azure. Dowiedz się więcej o cenach za tworzenie i testowanie na platformie Azure.
 • Twórz maszyny wirtualne na platformie Azure za pomocą witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:
  • Witryna Azure Portal to oparty na przeglądarce interfejs użytkownika umożliwiający tworzenie maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi zasobów.
  • Moduł Azure PowerShell umożliwia tworzenie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi za pomocą wiersza polecenia programu PowerShell lub skryptów.
  • Interfejs wiersza polecenia platformy Azure umożliwia tworzenie zasobów Azure i zarządzanie nimi z poziomu wiersza polecenia lub skryptów.

  Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z dokumentacji.

 • Na platformie Azure obsługiwana jest wirtualizacja zagnieżdżona. Ta funkcja pozwala uruchamiać funkcję Microsoft Hyper-V wewnątrz maszyny wirtualnej Hyper-V, co jest przydatne, na przykład gdy chcemy uruchomić emulator telefonu programu Visual Studio na maszynie wirtualnej lub testować konfiguracje, które wymagają normalnie kilku hostów.

  Dowiedz się, jak uruchomić wirtualizację zagnieżdżoną, zapoznając się z dokumentacją.

 • Usługa Azure Virtual Machine Scale Sets pomaga tworzyć grupy maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzać tymi grupami. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, która obsługuje obrazy platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.
 • Naturalnie. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

  Rozpocznij

 • Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż każdy inny dostawca chmury i oferuje najbardziej kompleksowy zestaw ofert dotyczących zgodności. Platforma Azure udostępnia wbudowaną obsługę najpopularniejszych zintegrowanych środowiskach programistycznych, którym ufa ponad 20 milionów deweloperów — Visual Studio i Visual Studio Code.

  Porównaj platformę Azure z platformą AWS

 • Poznaj nasze kompleksowe podejście. Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.
 • Firma Microsoft oferuje szereg umów dotyczących poziomu usług (SLA) niezależnych od systemu operacyjnego dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Przeczytaj artykuł z informacjami o umowie dotyczącej poziomu usług dla usługi Azure Virtual Machines.
 • Większość maszyn wirtualnych platformy Azure jest dostarczana z tymczasowym, nietrwałym magazynem lokalnym. Ponadto platforma Azure oferuje magazyn danych oparty na dyskach twardych i dyskach SSD. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną maszyn wirtualnych platformy Azure (maszyn wirtualnych z systemem Linux i maszyn wirtualnych z systemem Windows), aby dowiedzieć się więcej na temat dysków platformy Azure dostępnych dla poszczególnych serii maszyn wirtualnych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.