Maszyny wirtualne z systemem Windows

Uzyskaj chronioną, wysoce skalowalną infrastrukturę zwirtualizowaną na żądanie dzięki maszynom wirtualnym z systemem Windows na platformie Azure.

Korzystaj z najbardziej ekonomicznych maszyn wirtualnych dla obciążeń systemu Windows Server

Wykorzystaj istniejące inwestycje i dokonaj migracji swoich technologii firmy Microsoft na platformę Azure — Windows Server, SQL Server, aplikacje .NET, Azure Active Directory (Azure AD) oraz System Center. Skorzystaj z oszczędności dzięki cenie rezerwacji i wykorzystaniu istniejących lokalnych licencji systemu Windows Server wraz z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure przy przejściu na platformę Azure. Uzyskaj bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programów SQL Server 2008 i 2008 R2. Po zsumowaniu obu tych korzyści platforma Amazon Web Services (AWS) okazuje się pięć razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Uruchamiaj aplikacje firmy Microsoft przeznaczone dla przedsiębiorstw

Hostuj i uruchamiaj aplikacje na maszynach wirtualnych na platformie Azure. Uruchamiaj programy SQL Server, SharePoint Server, Project Server i inne oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft na maszynach wirtualnych platformy Azure. Lub przejdź na w pełni zarządzane rozwiązania Office 365, Microsoft Dynamics 365, SharePoint online lub Azure SQL Database i hybrydowe usługi tożsamości z usługą Azure AD.

Dowiedz się więcej o systemie Windows Server 2019

Migruj lub twórz nowe aplikacje z użyciem znanych narzędzi

Popraw skalowalność i sprawność, migrując istniejące aplikacje .NET do chmury — przeprowadź migrację metodą „lift and shift” z użyciem maszyn wirtualnych i kontenerów lub przepisz je jako natywne aplikacje dla chmury. Korzystaj ze szczegółowych informacji, analiz i funkcji uczenia maszynowego. Uzyskaj dostęp do znanych narzędzi open source i narzędzi firmy Microsoft, w tym PowerShell, Visual Studio i Azure AD.

Zmigruj swoje aplikacje platformy .NET na platformę Azure

Eksploruj usługi Azure DevOps

Poznaj usługę Azure DevTest Labs

Rozszerzanie lokalnego centrum danych z użyciem rozwiązań hybrydowych

Get operational consistency across on-premises and Azure. Manage all your servers and VM with Windows Admin Center - now also available in Azure. Use Azure Backup, Azure Site Recovery, and Azure Storage for Windows Server workloads running on-premises or on Azure. Take advantage of bottomless storage in Azure by replicating files from your on-premises Windows Servers to Azure using Azure File Sync. Use Azure Stack to build and deploy in the same way for both cloud and on-premises environments.

Dowiedz się więcej o hybrydowych aplikacjach w chmurze

Uzyskaj dostęp do wbudowanych funkcji zarządzania zabezpieczeniami dla maszyn wirtualnych z systemem Windows

Zapobiegaj atakom dzięki wbudowanym funkcjom zabezpieczeń systemów Windows Server 2016 i 2019. Nieustannie monitoruj zagrożenia i szybko reaguj na ataki z pomocą usługi Azure Security Center i otrzymaj trzy dodatkowe lata aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2. Wdróż dodatkowe zabezpieczenia dla środowisk projektowych, testowych, szkoleń klientów i demonstracyjnych, korzystając z zagnieżdżonych maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach chmury platformy Azure

Zapewniaj większą poufności danych z użyciem maszyn wirtualnych Azure

Niezrównane bezpieczeństwo i zgodność, aby zapewnić bezpieczeństwo i stałą dostępność Twoich danych

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Firma Microsoft ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl pełną listę tutaj.

Uzyskaj potrzebną moc, kontrolę i możliwość dostosowania w konkurencyjnych cenach

Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności—B1S

Najbardziej ekonomiczne

Maszyny wirtualne z serii Bs stanowią ekonomiczne, niedrogie rozwiązanie do obsługi obciążeń, które w normalnych warunkach nie potrzebują dużo mocy procesora, ale sporadycznie muszą obsłużyć większe zadania. Bezpłatnie przez 12 miesięcy.

Optymalizacja pod kątem obliczeń—Fsv2

Pierwotna moc obliczeniowa

Fsv2 to najnowsza, zoptymalizowana pod kątem mocy obliczeniowej rodzina maszyn wirtualnych, która korzysta z procesorów Intel Skylake. Maszyny wirtualne Fsv2 wykorzystują pierwotną moc obliczeniową najnowszych procesorów firmy Intel.

Zastosowania ogólne—Dv3

Zrównoważone zasoby procesorów i pamięci

Rodzina Dv3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia. Sprawdza się w przypadku wielu różnych obciążeń.

Optymalizacja pod kątem pamięci—Ev3

Duża ilość pamięci na rdzeń

Ev3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Świetnie sprawdza się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Skonfiguruj i oszacuj koszty maszyn wirtualnych platformy Azure za pomocą kalkulatora cen lub dowiedz się więcej o cenach maszyn wirtualnych z systemem Windows.

Zaufanie firm każdej wielkości

Uruchamianie nowych funkcji handlu elektronicznego zajmuje kilka minut, nie dni

Podróżni otrzymują szybciej nowe oferty, co z kolei przekłada się na większe zadowolenie klientów i wyższe przychody firmy Alaska Airlines.

Alaska Airlines

Harmonizacja tworzenia i hostowania

Z powodu potrzeby częstego przekształcania aplikacji oraz bezpiecznego i niezawodnego hostowania firma Allscripts przeprowadziła migrację dziesiątek nabytych aplikacji działających na 1000 maszynach wirtualnych na platformę Azure.

Allscripts

Zapewnianie graczom bezproblemowych aktualizacji na bieżąco

Firma Tencent Games wykorzystuje chmurę, aby gracze mogli w dowolnym momencie grać w gry dla komputerów osobistych i korzystać z najnowszych aktualizacji zawartości gier bez żadnych opóźnień.

Tencent

Maksymalne wykorzystanie możliwości SAP za pomocą platformy Azure

Firma Mosaic poprawiła swoją skalowalność i wydajność z użyciem maszyn wirtualnych w modelu infrastruktury jako usługi (IaaS) firmy Microsoft, aby uruchamiać zarówno systemy Windows, jak i SUSE Linux.

Mosaic

Bezproblemowe łączenie spedytorów i przewoźników w chmurze

Firma J.B. Hunt skorzystała najpierw z chmury hybrydowej, aby przeprowadzić migrację podstawowych usług do zestawów skalowania maszyn wirtualnych, a następnie przygotowała pełną ofertę w chmurze.

J.B. Hunt

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z maszynami wirtualnymi z systemem Windows

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Z 5-minutowych samouczków szybkiego startu i dokumentacji dla deweloperów dowiesz się, jak aprowizować pierwszą maszynę wirtualną.

Rozszerz możliwości maszyny wirtualnej o dodatkowe funkcje, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

5-minutowy przewodnik Szybki start

Utwórz serwer internetowy IIS na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016, używając następujących zasobów:

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Zarządzaj kosztami oraz przeprowadzaj migracje aplikacji, danych i infrastruktury za pomocą tych trzech bezpłatnych zasobów.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj realizowane samodzielnie laboratoria i popularne szablony szybkiego startu dla typowych konfiguracji.

Wstępnie aprowizowane maszyny wirtualne i rozwiązania partnerskie

Łącz się z certyfikowanymi partnerami i wybieraj spośród tysięcy aplikacji oraz obrazów maszyn wirtualnych w następujących usługach:

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Virtual Machines

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure i maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Platforma Azure obsługuje większość wersji systemu Windows Server. Zapoznaj się z tematem Macierz zgodności wersji systemów operacyjnych gościa dla platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji.
 • Można dokonać migracji wielu różnych systemów operacyjnych gościa na platformę Azure. Lista ta obejmuje wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server oraz maszyny wirtualne ze środowisk VMware oraz Microsoft Hyper-V z usługą Azure Site Recovery. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.
 • Na maszynach wirtualnych platformy Azure działa szeroki zakres aplikacji systemu Microsoft, w tym programy BizTalk Server 2013 i nowsze wersje, Dynamics AX 2012 R3 i nowsze, a także Exchange Server 2013 i nowsze wersje. Pełną listę obsługiwanego oprogramowania serwerowego firmy Microsoft można znaleźć w dokumentacji.
 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę maszyn wirtualnych — dla każdego rodzaju obciążenia istnieje maszyna wirtualna. Wyświetl cały zestaw serii maszyn wirtualnych platformy Azure albo przeczytaj dokumentację maszyn wirtualnych z systemem Windows, aby dowiedzieć się więcej.
 • Strony dotyczące serii maszyn wirtualnych platformy Azure oraz kalkulator cen maszyn wirtualnych platformy Azure to doskonałe zasoby ułatwiające określenie potrzeb w zakresie maszyn wirtualnych.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat usług platformy Azure, które są dostępne w poszczególnych regionach, zobacz witrynę internetową z produktami platformy Azure według regionu.
 • Po przeniesieniu obciążeń na platformę Azure dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure możesz ponownie wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions, aby uzyskać znaczne oszczędności na platformie Azure. Korzyści można używać z licencjami systemu Windows Server w wersjach Datacenter i Standard objętymi programem Software Assurance lub subskrypcjami systemu Windows Server. W zależności od wersji możesz skonwertować posiadane licencje lub użyć ich ponownie, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure i płacić niższą podstawową stawkę obliczeniową. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego na maksymalnie dwóch maszynach wirtualnych, a Ty poniesiesz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.
 • Tak. Świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończy się 14 stycznia 2020 r., co oznacza koniec regularnych aktualizacji zabezpieczeń. Zdecyduj się na ponowny hosting obciążeń systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 na platformie Azure i uzyskaj trzy lata przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych opłat. Przejdź na aktualną wersję, gdy osiągniesz gotowość. Uzyskaj szczegółowe informacje.
 • Nie ma żadnych kosztów ponoszonych z góry — płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie. Platforma Azure zapewnia elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy z chmurą, takie jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, Azure Reserved VM Instances, i oferuje rozbudowany zestaw narzędzi, takich jak usługa Azure Cost Management, które ułatwiają zarządzanie wydatkami związanymi z chmurą. Modeluj swój całkowity koszty posiadania na platformie Azure z użyciem tego kalkulatora.

  Dowiedz się więcej

 • Tak, tworzenie i testowanie na platformie Azure pozwala uzyskać rabaty cenowe w ramach różnych usług platformy Azure. Dowiedz się więcej o tworzeniu i testowaniu na platformie Azure.
 • Twórz maszyny wirtualne na platformie Azure za pomocą witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:
  • Witryna Azure Portal to oparty na przeglądarce interfejs użytkownika umożliwiający tworzenie maszyn wirtualnych i powiązanych z nimi zasobów.
  • Moduł Azure PowerShell umożliwia tworzenie zasobów platformy Azure i zarządzanie nimi za pomocą wiersza polecenia programu PowerShell lub skryptów.
  • Interfejs wiersza polecenia platformy Azure umożliwia tworzenie zasobów Azure i zarządzanie nimi z poziomu wiersza polecenia lub skryptów.

  Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z dokumentacji.

 • Na platformie Azure obsługiwana jest wirtualizacja zagnieżdżona. Ta funkcja pozwala uruchamiać funkcję Microsoft Hyper-V wewnątrz maszyny wirtualnej Hyper-V, co jest przydatne, na przykład gdy chcemy uruchomić emulator telefonu programu Visual Studio na maszynie wirtualnej lub testować konfiguracje, które wymagają normalnie kilku hostów.

  Dowiedz się, jak uruchomić wirtualizację zagnieżdżoną, zapoznając się z dokumentacją.

 • Zestawy skalowania maszyn wirtualnych umożliwiają tworzenie grup identycznych maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzanie tymi grupami. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, która obsługuje obrazy platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.
 • Naturalnie. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

  Dołącz do programu

 • Platforma Azure to najbardziej ekonomiczna chmura na potrzeby migracji systemu Windows Server lub programu SQL Server. Platforma Azure to jedyna spójna chmura hybrydowa. Ma więcej regionów niż jakikolwiek dostawca chmury, zapewnia deweloperom niezrównaną wydajność i oferuje większą zgodność w wielu obszarach, m.in. spełnia wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  Porównaj platformę Azure z platformą AWS

 • Poznaj nasze kompleksowe podejście. Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.
 • Umowy dotyczące poziomu usług dla maszyn wirtualnych platformy Azure są niezależne od systemu operacyjnego:
  • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w co najmniej dwóch strefach dostępności w tym samym regionie platformy Azure, łączność z co najmniej jednym wystąpieniem maszyny wirtualnej jest gwarantowana przez co najmniej 99,99% czasu.
  • W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w tej samej strefie dostępności, gwarantowana jest łączność z co najmniej jednym wystąpieniem maszyny wirtualnej przez co najmniej 99,95% czasu.
  • W przypadku dowolnej maszyny wirtualnej o pojedynczym wystąpieniu, która korzysta z magazynu w warstwie Premium dla wszystkich dysków z systemem operacyjnym i dysków z danymi, gwarantowana jest łączność z maszyną wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.

  Więcej szczegółów na temat umów dotyczących poziomu usług dla maszyn wirtualnych platformy Azure można znaleźć tutaj.

 • Większość maszyn wirtualnych platformy Azure jest dostarczana z tymczasowym, nietrwałym magazynem lokalnym. Ponadto platforma Azure oferuje magazyn danych oparty na dyskach twardych i dyskach SSD. Dowiedz się więcej na temat portfolio produktów Azure Managed Disk Storage. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną maszyn wirtualnych platformy Azure (maszyn wirtualnych z systemem Linux i maszyn wirtualnych z systemem Windows), aby dowiedzieć się więcej na temat dysków platformy Azure dostępnych dla poszczególnych serii maszyn wirtualnych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.