Pomiń nawigację

Centrum migracji platformy Azure

Platforma Azure to jedyna chmura hybrydowa, która oferuje ekonomiczne i elastyczne sposoby migracji do chmury. Uzyskaj wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebujesz, aby bez obaw migrować swoje aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

Start your cloud migration journey

Dołącz do tysięcy klientów, którzy migrują na platformę Azure przy użyciu sprawdzonej metodologii, narzędzi firmy Microsoft i partnerów oraz dużego ekosystemu partnerów pomagających Ci podczas przenoszenia.

LOKALNE AZURE

Flexible and cost-effective cloud migration

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Dowiedz się więcej na temat chmury dla wszystkich

Capstone Mining

One of our big objectives was to eliminate $3 million in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident that we'll meet those goals.

Jim Slattery, dyrektor finansowy

Przykład całkowitego kosztu posiadania

Przenieś aplikacje na platformę Azure, korzystając ze sprawdzonych strategii migracji

Pobierz przykład

Flexible cloud migration solutions with hybrid support

Tylko platforma Azure zapewnia elastyczną ścieżkę migracji do chmury pozwalającą zachować spójność między zasobami lokalnymi i w chmurze. Czy Twoja firma wymaga stanu hybrydowego w długim okresie, czy też tylko na czas migracji, platforma Azure może obsłużyć Twoją migrację. Na przykład usługi Azure Security Center i Azure Active Directory mogą pomóc zarządzać Twoimi zasobami bezpieczeństwa i tożsamości zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w środowiskach platformy Azure. Analogicznie wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database umożliwia bezproblemową migrację baz danych programu SQL Server metodą „lift and shift” bez zmian w kodzie, zapewniając zgodność na poziomie bazy danych z efektywnością w pełni zarządzanej usługi bazy danych.

Smithfield Foods

Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architektury rozwiązań

Oszczędzaj przed, w trakcie i po migracji

Podczas migracji na platformę Azure możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi do oceny, migracji i zarządzania kosztami. Ponadto, ponieważ platforma Azure to najbardziej ekonomiczna lokalizacja docelowa systemu Windows Server w chmurze, zaoszczędzisz także na obciążeniach systemu Windows Server. W rzeczywistości koszt systemu Windows Server w usługach AWS jest trzy razy większy niż systemu Windows Server na platformie Azure z usługą Azure Reserved Virtual Machine Instances i korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure. W przypadku klientów z serwerami ze starszymi systemami Windows Server 2008 i 2008 R2 koszt usług AWS jest pięć razy większy niż koszt systemu Windows Server na platformie Azure, gdy dodasz wartość z rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server. Dowiedz się więcej na temat oszczędności kosztów.

Coats

We don't want to be in the datacenter business; we're in the thread business. We plan to move 90 percent of our global datacenter infrastructure into Azure, and we're at about 75 percent now. The only things we'll leave on-site are a few domain controllers and file/print servers.

Richard Cammish, dyrektor ds. informatyki

Successful Azure migration customers

Recepta firmy Allscripts na elastyczne działanie: migracja do chmury metodą „lift and shift”

Zobacz historię

Migracja na platformę Azure metodą na rozwój i konkurencyjność

Zobacz historię

Firma J.B. Hunt pędzi ku przyszłości

Zobacz historię

Zrób pierwszy krok już teraz