Pomiń nawigację

Centrum migracji platformy Azure

Platforma Azure to jedyna chmura hybrydowa, która oferuje ekonomiczne i elastyczne sposoby migracji do chmury. Uzyskaj wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebujesz, aby bez obaw migrować swoje aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

Rozpoczęcie podróży związanej z migracją do chmury

Dołącz do tysięcy klientów, którzy migrują na platformę Azure przy użyciu sprawdzonej metodologii, narzędzi firmy Microsoft i partnerów oraz dużego ekosystemu partnerów pomagających Ci podczas przenoszenia.

LOKALNE AZURE

Elastyczna i ekonomiczna migracja do chmury

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Dowiedz się więcej na temat chmury dla wszystkich

Capstone Mining

One of our big objectives was to eliminate $3 million in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident that we'll meet those goals.

Jim Slattery, dyrektor finansowy

Przykład całkowitego kosztu posiadania

Przenieś aplikacje na platformę Azure, korzystając ze sprawdzonych strategii migracji.

Pobierz przykład

Elastyczne rozwiązania migracji do chmury z obsługą hybrydową

Tylko platforma Azure zapewnia elastyczną ścieżkę migracji do chmury pozwalającą zachować spójność między zasobami lokalnymi i w chmurze. Czy Twoja firma wymaga stanu hybrydowego w długim okresie, czy też tylko na czas migracji, platforma Azure może obsłużyć Twoją migrację. Na przykład usługi Azure Security Center i Azure Active Directory mogą pomóc zarządzać Twoimi zasobami bezpieczeństwa i tożsamości zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w środowiskach platformy Azure. Analogicznie wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database umożliwia bezproblemową migrację baz danych programu SQL Server metodą „lift and shift” bez zmian w kodzie, zapewniając zgodność na poziomie bazy danych z efektywnością w pełni zarządzanej usługi bazy danych.

Smithfield Foods

Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architektury rozwiązań

Oszczędzaj przed, w trakcie i po migracji

Use free assessment, migration, and cost management tools as you migrate to Azure. Also pay less with Azure. Amazon Web Services (AWS) is 5 times more expensive than Azure for Windows Server and SQL Server.* Learn more about the cost savings.

Coats

We don't want to be in the datacenter business; we're in the thread business. We plan to move 90 percent of our global datacenter infrastructure into Azure, and we're at about 75 percent now. The only things we'll leave on-site are a few domain controllers and file/print servers.

Richard Cammish, dyrektor ds. informatyki

*Calculations based on scenarios running 744 hours/month for 12 months at 3-year Reserved Instances or Reserved Capacity. Prices as of 10/24/2018, subject to change. Azure Windows VM calculations based on two D2V3 Azure VMs in US West 2 region at the SUSE Linux Enterprise Basic rate. AWS calculations based on two m5.Large VMs in US West (Oregon) using Windows Server pay-as-you-go rate for Reserved Instances under Standard 3-year term, all upfront payment. SQL Server calculations based on 8 vCore Azure SQL Database Managed Instance Business Critical in US West 2. AWS calculations based on RDS for SQL EE for db.r4.2xlarge on US West (Oregon) in a multi AZ deployment for Reserved Instances under Standard 3-year term, all upfront payment. Extended Security Updates cost used for AWS is based on Windows Server Standard open NL ERP pricing in USD. Actual regional pricing and program discounts may apply. Actual savings may vary based on region, instance size, and performance tier. Savings exclude Software Assurance costs, which may vary based on Volume Licensing agreement.

Klienci po udanej migracji na platformę Azure

Recepta firmy Allscripts na elastyczne działanie: migracja do chmury metodą „lift and shift”

Zobacz historię

Migracja na platformę Azure metodą na rozwój i konkurencyjność

Zobacz historię

Firma J.B. Hunt pędzi ku przyszłości

Zobacz historię

Zrób pierwszy krok już teraz