Pomiń nawigację

Centrum migracji platformy Azure

Platforma Azure to jedyna chmura hybrydowa, która oferuje ekonomiczne i elastyczne sposoby migracji do chmury. Uzyskaj wszystkie narzędzia i zasoby, których potrzebujesz, aby bez obaw migrować swoje aplikacje, dane i infrastrukturę we własnym tempie.

Rozpoczęcie podróży związanej z migracją do chmury

Dołącz do tysięcy klientów, którzy migrują na platformę Azure przy użyciu sprawdzonej metodologii, narzędzi firmy Microsoft i partnerów oraz dużego ekosystemu partnerów pomagających Ci podczas przenoszenia.

LOKALNE AZURE

Elastyczna i ekonomiczna migracja do chmury

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Dowiedz się więcej na temat chmury dla wszystkich

Capstone Mining

One of our big objectives was to eliminate $3 million in capital costs over about three years, and to reduce our operating costs by approximately the same amount. At the same time, we wanted to improve our quality of service. With Azure, we're confident that we'll meet those goals.

Jim Slattery, dyrektor finansowy

Przykład całkowitego kosztu posiadania

Przenieś aplikacje na platformę Azure, korzystając ze sprawdzonych strategii migracji.

Pobierz przykład

Elastyczne rozwiązania migracji do chmury z obsługą hybrydową

Tylko platforma Azure zapewnia elastyczną ścieżkę migracji do chmury pozwalającą zachować spójność między zasobami lokalnymi i w chmurze. Czy Twoja firma wymaga stanu hybrydowego w długim okresie, czy też tylko na czas migracji, platforma Azure może obsłużyć Twoją migrację. Na przykład usługi Azure Security Center i Azure Active Directory mogą pomóc zarządzać Twoimi zasobami bezpieczeństwa i tożsamości zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w środowiskach platformy Azure. Analogicznie wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database umożliwia bezproblemową migrację baz danych programu SQL Server metodą „lift and shift” bez zmian w kodzie, zapewniając zgodność na poziomie bazy danych z efektywnością w pełni zarządzanej usługi bazy danych.

Smithfield Foods

Azure is a great hybrid cloud enabler. We can move some applications to the cloud and leave others running at Smithfield facilities while providing consistent authentication wherever applications run.

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architektury rozwiązań

Oszczędzaj przed, w trakcie i po migracji

Podczas migracji na platformę Azure możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi do oceny, migracji i zarządzania kosztami. Dzięki platformie Azure będziesz również płacić mniej. Platforma Amazon Web Services (AWS) jest 5 razy droższa niż platforma Azure dla systemu Windows Server i programu SQL Server.* Dowiedz się więcej na temat oszczędności kosztów.

Coats

We don't want to be in the datacenter business; we're in the thread business. We plan to move 90 percent of our global datacenter infrastructure into Azure, and we're at about 75 percent now. The only things we'll leave on-site are a few domain controllers and file/print servers.

Richard Cammish, dyrektor ds. informatyki

*Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku wystąpień zarezerwowanych lub pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24.10. 2018 r., mogą ulec zmianie. Obliczenia dla maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows oparte na dwóch maszynach wirtualnych platformy Azure D2V3 w regionie Zachodnie stany USA 2 z użyciem stawki podstawowej systemu SUSE Linux Enterprise. Obliczenia dla platformy AWS oparte na dwóch maszynach wirtualnych m5.Large w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) przy użyciu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w systemie Windows Server dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Obliczenia dla programu SQL Server oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Koszt rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń używanych dla platformy AWS bazuje na cenach w USD za system Windows Server Standard open NL ERP. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego.

Klienci po udanej migracji na platformę Azure

Recepta firmy Allscripts na elastyczne działanie: migracja do chmury metodą „lift and shift”

Zobacz historię

Migracja na platformę Azure metodą na rozwój i konkurencyjność

Zobacz historię

Firma J.B. Hunt pędzi ku przyszłości

Zobacz historię

Zrób pierwszy krok już teraz