Centrum migracji platformy Azure

Pójdźmy dalej — razem. Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując istniejące obciążenia na platformę Azure.

Przygotuj się na kolejny krok: przyspieszenie migracji do chmury

Posłuchaj, jak Jeremy Winter, dyrektor ds. zarządzania platformą Azure, dzieli się swoimi trzema najważniejszymi zaleceniami umożliwiającymi szybsze przejście na platformę Azure.

Efektywna migracja na własnych warunkach

Bezproblemowa optymalizacja kosztów i migracja danych

Oszczędzaj pieniądze dzięki najbardziej ekonomicznym ofertom dla systemu Windows Server i programu SQL Server. Bez obaw migruj obciążenia na platformę Azure dzięki najlepszym rozwiązaniom, wskazówkom ekspertów i narzędziom do optymalizacji kosztów.

Zapewnianie bezpieczeństwa i odporności w hybrydowych środowiskach

Chroń obciążenia w środowiskach hybrydowych za pomocą inteligentnych usług zabezpieczeń opartych na doświadczeniu 3 500 specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Skorzystaj z wbudowanej odporności w celu uniknięcia kosztownych przerw w działaniu.

Skalowanie obciążeń i aplikacji na żądanie

Zwiększ elastyczność dzięki najlepszej w swojej klasie infrastrukturze platformy Azure, która skaluje się odpowiednio do potrzeb biznesowych. Zmniejsz obciążenie związane z operacjami dzięki w pełni zarządzanym usługom aplikacji i bazy danych na platformie Azure.

Przenoszenie wszystkich zasobów na platformę Azure

Poznaj typowe scenariusze migracji.

Serwery

Uprość migrację do chmury z lokalnych maszyn wirtualnych uruchomionych na serwerach z systemem Windows lub Linux na platformę Azure. Wybierz opcję bezpośredniej migracji do usługi Azure IaaS lub łatwo natywnie rozszerz środowisko oprogramowania VMware na platformę Azure przy użyciu rozwiązań VMware na platformie Azure.

Infrastruktura pulpitów wirtualnych

Przeprowadź migrację pulpitów wirtualnych na platformę Azure, aby korzystać z uproszczonego zarządzania, wielu sesji systemu Windows 10, optymalizacji dla usługi Office 365 ProPlus i obsługi zdalnych środowisk usług danych.

Aplikacje internetowe

Poświęcaj więcej czasu na tworzenie wartości dla swoich klientów, a mniej czasu i zasobów na zarządzanie infrastrukturą — przenieś swoje aplikacje internetowe uruchomione w środowisku .NET lub PHP na platformę Azure.

Bazy danych

Zapewnij bezproblemową migrację z minimalnym czasem przestoju z wielu źródłowych baz danych — takich jak SQL Server, MySQL i Cassandra — na platformy danych Azure. Nasze udoskonalone maszyny wirtualne i w pełni zarządzane usługi bazy danych zapewniają pomoc administracyjną oraz monitorowanie zabezpieczeń i wydajności dostępne tylko na platformie Azure.

SAP

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP. Dowiedz się, w jaki sposób preferowane partnerstwo w chmurze firmy Microsoft z firmą SAP zapewnia dobrze zdefiniowaną ścieżkę, która pozwala przenieść środowisko SAP na platformę Azure i skrócić czas wprowadzania innowacji.

Środowiska do tworzenia i testowania oprogramowania

Znacząco ogranicz koszty operacyjne, zwiększając jednocześnie jakość oprogramowania, przeprowadzając migrację środowiska deweloperskiego i testowego na platformę Azure. Skorzystaj z usługi Windows Virtual Desktop, aby szybko wdrażać setki maszyn wirtualnych na potrzeby tworzenia i testowania oraz nimi zarządzać.

Łatwiejsza migracja do chmury dzięki usłudze Azure Migrate

Użyj jednego zasobu do oceny swojej gotowości, a następnie do zaimplementowania i śledzenia migracji do chmury.

Postępuj według sprawdzonej metodologii, aby pomyślnie przeprowadzić migrację do chmury

Zapoznaj się z przewodnikiem Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure, aby uzyskać najlepsze rozwiązania i sprawdzone wskazówki dotyczące planowania i implementowania migracji.

Często zadawane pytania

  • Dowiedz się więcej na temat korzyści wynikających z migracji do chmury i sposobów wykorzystania przetwarzania w chmurze, z tego przewodnika wprowadzającego.

  • To omówienie migracji do chmury pomoże Ci określić, na jaką chmurę powinna się zdecydować Twoja organizacja — publiczną, prywatną, czy hybrydową. Zostaną w nim również wyjaśnione niektóre najważniejsze zagadnienia, o których należy pamiętać, rozważając migrację do chmury.

  • Ta lista kontrolna dotycząca migracji upraszcza proces migracji do chmury i pomaga szybko zacząć ten proces. Szybko dowiedz się, jak zaplanować, ocenić i rozpocząć migrację na platformę Microsoft Azure, i pobierz zasoby pozwalające zoptymalizować ten proces.

  • Tutaj znajdziesz rozwiązania platformy Azure, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twoich aplikacji lub Twojej firmy. Dzięki przykładowym architekturom, dokumentacji i zasobom partnerów łatwiej rozpoczniesz pracę.

  • Tutaj znajdziesz samouczki, przewodniki, informacje dotyczące wdrożenia i inne dokumenty na temat usługi Azure Migrate.

Oszczędność pieniędzy i bezproblemowe przeniesienie obciążeń do chmury

Uzyskaj pomoc ekspertów