Cennik dotyczący tworzenia i testowania aplikacji na platformie Azure

Obniżone stawki na platformie Azure dotyczące obsługi ciągłego tworzenia i testowania aplikacji

Dla osób indywidualnych Dla zespołów (klienci z umową Enterprise Agreement) Dla zespołów (wszyscy inni klienci)
Opcje cennika dotyczące tworzenia i testowania aplikacji Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo) Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie
Liczba dozwolonych wystąpień Jedna dla każdego subskrybenta programu Visual Studio Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Uwzględnione są miesięczne środki* $50, $100 lub $150 Brak Brak
Opcje rozliczeń

Nie jest wymagana karta kredytowa

Rozliczenia kartą kredytową za użycia nadwyżkowe (możliwe jest fakturowanie)

Opłaty są zawsze naliczane w ramach umowy Enterprise Agreement

Zużywane są przedpłacone środki w ramach zobowiązań pieniężnych platformy Azure (jeśli są dostępne)

Rozliczenia kartą kredytową (możliwe jest fakturowanie)
Rozliczane zużycie Opłaty za użycia nadwyżkowe są naliczane po wykorzystaniu miesięcznych środków Opłaty są naliczane za całe zużycie Opłaty są naliczane za całe zużycie
Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych systemu Windows 10
Umowa dotycząca poziomu usług Tylko dla usług Azure DevOps i Application Insights Tylko dla usług Azure DevOps i Application Insights Tylko dla usług Azure DevOps i Application Insights
Postanowienia licencyjne

Dotyczy tylko tworzenia i testowania aplikacji

Dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio i użytkowników końcowych przesyłających opinie i wykonujących testy odbiorcze

Dotyczy tylko tworzenia i testowania aplikacji

Dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio i użytkowników końcowych przesyłających opinie i wykonujących testy odbiorcze

Dotyczy tylko tworzenia i testowania aplikacji

Dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio i użytkowników końcowych przesyłających opinie i wykonujących testy odbiorcze

Rabaty cenowe dotyczące tworzenia i testowania aplikacji

Windows Virtual Machines Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
Maszyny wirtualne usługi BizTalk (warstwa Enterprise i Standard) Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
Azure SQL Database Oszczędności do 55%
Maszyny wirtualne programu SQL Server (warstwa Enterprise, Standard i Web) Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
Usługa Logic Apps Enterprise Connection Rabat 50%
Wystąpienia usługi App Service (warstwy Podstawowa i Standardowa) Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia
Wystąpienia usług Cloud Services Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia
Wystąpienia usługi HDInsight Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia

Rezerwacje obejmujące zobowiązanie na jeden rok lub trzy lata na maszynach wirtualnych i w usłudze Azure SQL Database są dostępne w ramach oferty tworzenia i testowania. Dzięki temu możesz cieszyć się dodatkowymi oszczędnościami i lepiej kontrolować zakupy związane z obciążeniami deweloperskimi i testowymi. Dowiedz się więcej.

W ramach subskrypcji DevTest możesz również uzyskać dostęp do usługi Windows Virtual Desktop, aby uprościć środowisko zarządzania maszyn wirtualnych z systemem Windows oraz łatwo wdrażać i skalować środowiska tworzenia i testowania, jednocześnie korzystając ze specjalnych rabatów.

Dowiedz się więcej o subskrypcjach programu Visual Studio.

*Niektóre usługi są wykluczone z miesięcznych środków dla subskrybentów programu Visual Studio i opłaty za nie są zawsze rozliczane jako użycia nadwyżkowe.