Maszyny wirtualne z systemem Linux i technologie typu open

W ciągu kilku sekund wdrażaj ulubione oprogramowanie typu „open source” opracowywane przez członków społeczności

Zalecenia dotyczące maszyn wirtualnych z systemem Linux dla platformy Azure

Rozpocznij korzystanie z zalecanych dystrybucji

Na platformie Azure można uruchamiać wiele różnych dystrybucji systemu Linux dla maszyn wirtualnych zalecanych dla platformy Azure, w tym systemów Red Hat, Ubuntu, Debian, SUSE, OpenSUSE, CentOS i CoreOS. Portal Azure Marketplace oferuje wstępnie skonfigurowane, gotowe do użycia rozwiązania firm Canonical, OpenLogic, Oracle i innych wiodących dostawców rozwiązań typu open source zgodnych z maszynami wirtualnymi dla przedsiębiorstw, które można łatwo wdrażać i które są objęte umową SLA platformy Azure.

Dowiedz się, jak przenosić rozwiązania systemu Red Hat na platformę Azure i je uruchamiać

Zobacz wszystkie obrazy maszyn wirtualnych zalecane dla systemu Linux

Maszyna wirtualna typu open source, obrazy utworzone we współpracy ze społecznością

Jeszcze większa elastyczność dzięki obrazom stworzonym we współpracy ze społecznością

Rozpocznij pracę z usługami platformy Azure przy użyciu szablonów szybkiego startu. Lub zacznij wdrażać obrazy systemu Linux utworzone za pomocą rozwiązania Bitnami i certyfikowane do użycia w portalu Azure Marketplace.

Poznaj stos aplikacji Bitnami na platformie Azure

Znajdź projekty szybkiego startu platformy Azure w serwisie GitHub

Partner maszyny wirtualnej typu open source platformy Docker

Integracja z aparatem Docker

Docker to aparat typu open source, który upraszcza cykl uruchamiania, testowania i wdrażania. Przenośne i samowystarczalne kontenery Docker mogą być uruchamiane praktycznie wszędzie — w tym na platformie Azure. Wdróż pełny aparat Docker na maszynie wirtualnej platformy Azure w kilka sekund bezpośrednio w witrynie Marketplace, za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub przy użyciu narzędzia Docker Machine. W przypadku większych, bardziej skomplikowanych obciążeń, które wymagają oprogramowania do organizowania w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności, należy skorzystać z Usługi kontenera platformy Azure.

Dowiedz się, jak korzystać z aparatu Docker na platformie Azure

Używanie ulubionego języka kodowania w aplikacjach maszyn wirtualnych z systemem Linux

Używanie ulubionego języka

Zestawy SDK i narzędzia związane z określonym językiem przyspieszają i ułatwiają tworzenie, testowanie oraz wdrażanie aplikacji w chmurze. Platforma Azure obsługuje języki takie jak Java, Node.js, PHP i Ruby. Centrum dokumentacji platformy Azure udostępnia instrukcje, przykłady kodu i fora społecznościowe związane z poszczególnymi językami. Wszystkie zestawy SDK platformy Azure są typu open source i są hostowane w serwisie GitHub.

Przeglądaj kod platformy Azure w serwisie GitHub

Odwiedź centrum dokumentacji platformy Azure

Zarządzanie maszynami wirtualnymi z systemem Linux

Gotowe do użycia w infrastrukturze DevOps

Zarządzaj maszynami wirtualnymi systemu Linux za pomocą wielu popularnych narzędzi DevOps typu open source, takich jak Puppet, Chef itp.

Obciążenia maszyn wirtualnych w przedsiębiorstwie

Niezastąpiona w przypadku obciążeń przedsiębiorstwa

Azure to najlepsza platforma do uruchamiania stosów danych programów SAP, Oracle, SQL i innych niż SQL, takich jak Cloudera Enterprise, Datastax i MongoDB dla przedsiębiorstw, ze wstępnie skonfigurowanymi możliwościami replikacji i monitorowania.

Dowiedz się więcej o uruchamianiu aplikacji dla przedsiębiorstwa na platformie Azure

Pełna obsługa języka Java

Platforma Azure oferuje doskonałą obsługę aplikacji opartych na języku Java. Oficjalne obrazy Oracle Java — w tym zestaw JDK 6, 7 i 8 — można znaleźć w portalu Marketplace, natomiast opcje tworzone przez członków społeczności — w repozytorium VM Depot. Aby hostować serwer aplikacji Java, taki jak Apache Tomcat, korzystać z wtyczek Jenkins i Hudson na potrzeby zachowania ciągłości integracji oraz łatwiej tworzyć aplikacje Java, skorzystaj z naszych wtyczek Eclipse i Intellij, zestawu Azure SDK dla języka Java i interfejsu wiersza polecenia.

Dowiedz się więcej o używaniu języka Java na platformie Azure

Utwórz dziś maszynę wirtualną z systemem Linux