Pomiń nawigację

Oprogramowanie Java na platformie Azure

Zacznij tworzyć aplikacje Java klasy korporacyjnej w chmurze przy użyciu ulubionych narzędzi i platform

Dlaczego środowisko Java na platformie Azure?

Tworzenie przy użyciu ulubionych narzędzi i platform

Twórz, debuguj i wdrażaj aplikacje Java na platformie Azure przy użyciu ulubionych środowisk IDE, takich jak Eclipse, IntelliJ i Visual Studio Code for Java. Użyj narzędzi do kompilowania i automatyzacji, takich jak Maven, Gradle i Jenkins, na potrzeby ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.

Szybsze publikowanie dzięki w pełni zarządzanym usługom

Zamiast zarządzać infrastrukturą, skup się na tworzeniu aplikacji biznesowych. Korzystaj z zalet usług Azure App Service, Azure Spring Apps, Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Red Hat OpenShift do zarządzania infrastrukturą sprzętową i programową.

Rozszerzanie aplikacji Java

Szybko dodawaj usługi i funkcje takie jak zarządzane bazy danych MySQL, PostgreSQL i SQL, monitorowanie wydajności oraz zarządzanie wpisami tajnymi. Połącz swoje aplikacje z usługami integracji, takimi jak Azure Service Bus z obsługą usługi Java Message Service (JMS) oraz usługa Azure API Management.

Korzystanie z ekosystemu partnerów firmy Microsoft

Uzyskaj najlepsze w swojej klasie rozwiązania, aby wprowadzić istniejące obciążenia Java na platformę Azure i rozszerzyć funkcjonalność aplikacji. Uzyskaj dostęp do rosnącego portfolio rozwiązań skoncentrowanych na języku Java, od unikatowych zarządzanych opcji hostingu wraz ze wspólnym opracowywaniem i obsługą po obrazy usługi Azure Marketplace dla popularnych dystrybucji systemu Linux.

Azure Spring Apps

Łatwo wdrażaj, obsługuj i skaluj aplikacje platformy Spring Boot we w pełni zarządzanym środowisku za pomocą usługi Azure Spring Apps. Uzyskaj jeszcze więcej funkcji korzystając z usługi Azure Spring Apps Enterprise (wersja zapoznawcza), która dodaje w pełni zarządzane składniki VMware Tanzu, zaawansowaną możliwość konfigurowania i obsługę środowiska Spring Runtime.

Java EE w usłudze Azure App Service

Wdrażaj aplikacje Java przedsiębiorstwa we w pełni zarządzanej usłudze przy użyciu oprogramowania Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) w usłudze Azure App Service. Uzyskaj w pełni zarządzane środowisko usługi App Service wspólnie z pomocą techniczną firmy Microsoft i firmy Red Hat.

Przeczytaj przewodniki Szybki start

Środowisko Java EE w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Uruchom aplikacje Java EE z serwerem Oracle WebLogic Server w usłudze AKS przy użyciu rozwiązań zweryfikowanych przez firmy Microsoft i Oracle. Łatwo twórz wdrożenia gotowe do produkcji z instrukcjami, przykładami i najlepszymi rozwiązaniami.

Przeczytaj dokumentację

Twórz i wdrażaj aplikacje Java w chmurze przy użyciu znajomych usług

POMOC W ZAKRESIE MIGRACJI

Asystent migracji usługi Azure App Service

Migruj aplikacje Java działające na serwerze Tomcat na platformę Azure za pomocą usługi App Service Migration Assistant.

MODERNIZACJA OPARTA NA KONTENERACH

Azure Migrate: Konteneryzacja aplikacji

Optymalizuj obliczenia przy użyciu kontenerów. Wprowadzenie do zautomatyzowanych narzędzi, które konteneryzują aplikacje internetowe Java i przenoszą je do usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

ZARZĄDZANE OPROGRAMOWANIE POSTGRESQL, MYSQL I SQL SERVER

Usługi bazy danych platformy Azure

Skonfiguruj swoją ulubioną relacyjną bazę danych w chmurze, korzystając z niezawodnych, skalowalnych i w pełni zarządzanych usług dla oprogramowania PostgreSQL, MySQL i SQL Server.

AI ORAZ COGNITIVE SERVICES

Azure Cognitive Services

Używaj sztucznej inteligencji i poznawczych interfejsów API do tworzenia inteligentnych aplikacji. Usługi Azure Cognitive Services zapewniają każdemu deweloperowi dostęp do sztucznej inteligencji — niezależnie od posiadanej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.

USŁUGI ZABEZPIECZEŃ I TOŻSAMOŚCI

Azure Active Directory (Azure AD)

Dodaj do swojej aplikacji uwierzytelnianie przy użyciu usługi Azure AD oraz przechowuj klucze kryptograficzne i inne wpisy tajne w usłudze Azure Key Vault.

USŁUGI MONITOROWANIA

Azure Monitor

Przy użyciu usługi Azure Monitor zbieraj i analizuj dane telemetryczne pochodzące z platformy Azure i środowisk lokalnych oraz wykonuj akcje na ich podstawie, aby maksymalizować wydajność i dostępność aplikacji.

Rozmowa techniczna z klientem Kroger

Firma Kroger zmigrowała swoją lokalną aplikację Java na platformę Azure w celu skalowania procesu zarządzania akcjami. Dowiedz się, jak zaplanowano i wykonano migrację oraz jak środowisko Java na platformie Azure obsługuje doskonałe środowisko klienta.

Zwiększanie możliwości aplikacji platformy Spring Boot

Obejrzyj ten pokaz, aby zobaczyć, jak wdrażać aplikacje w usłudze Azure Spring Apps i korzystać z funkcji, takich jak skalowanie automatyczne, monitorowanie i kompleksowa automatyzacja.

Przyspieszanie obciążeń Java dla przedsiębiorstw na platformie Azure

Migrowanie aplikacji Java EE o kluczowym znaczeniu na platformę Azure przy użyciu serwerów aplikacji, takich jak WebLogic, WebSphere i JBoss EAP. Dowiedz się więcej o unikatowej obsłudze aplikacji Java dla przedsiębiorstw na platformie Azure i o tym, co będzie dostępne wkrótce.

Przedsiębiorstwa uruchamiają swoje aplikacje Java na platformie Azure

Firma Adobe korzysta z platformy Azure na potrzeby swojego szerokiego portfolio aplikacji typu open source

"Because we wrote Experience Manager in Java and not .NET, we were initially worried about deploying in Azure. However, the product works well in Azure."

Brandon Pulsipher, wiceprezes ds. operacji technicznych i usług zarządzanych
Adobe

Firma AIA Singapore zwiększa wydajność i obniża koszty, przenosząc krytyczne aplikacje Java na platformę Azure

"Azure frees the team from the day-to-day heavy operational work to focus on creating core business value."

Nedved Yang, kierownik ds. technologii cyfrowej
AIA

Firma Daimler korzysta z chmury, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji

"We've brought Java, Tomcat, Docker containers, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, and many other open-source tools into DevTest Labs, and they all work great."

Peter Rothlaender, menedżer rozwiązań w chmurze
Daimler

Szybka droga do zakłóceń cyfrowych: Firma J.B. Hunt tworzy usługę w chmurze służącą do dopasowywania ładunku dla spedytorów i przewoźników.

"It was super easy to build up Kubernetes clusters in Azure Container Service. And tying things together with Java/Jenkins and Team Foundation Server was straightforward and quick."

Daniel Trimble, starszy wyspecjalizowany inżynier oprogramowania
J.B. Hunt

Firma Maersk przyśpiesza dynamiczne opracowywanie rozwiązań konteneryzowanych tworzonych na platformie Kubernetes, używając chmury

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, dyrektor ds. architektury chmury
Maersk

Firma Swiss Re przyspiesza modernizację aplikacji Java przy użyciu usługi Azure Spring Apps

"We chose Azure Spring Apps to concentrate on writing apps and running them with minimum overhead."

Jonathan Jones, główny architekt rozwiązań, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Silny ekosystem partnerów

Zasoby

Ścieżka szkoleniowa dotycząca języka Java na platformie Azure

Dowiedz się, jak tworzyć, migrować i skalować aplikacje Java na platformie Azure przy użyciu usług platformy Azure oraz znanych struktur i narzędzi programistycznych języka Java.

Zacznij pracę w usłudze Microsoft Learn

Wdrażanie aplikacji internetowej Java w usłudze Azure App Service

Dowiedz się, jak wdrożyć i skonfigurować aplikację internetową Java w usłudze Azure App Service. Utworzysz i spakujesz aplikację internetową Java oraz użyjesz wtyczki Maven dla funkcji Web Apps usługi Azure App Service do wdrożenia.

Zacznij pracę w usłudze Microsoft Learn

Wdrażanie mikrousług Spring Boot na platformie Azure

Dowiedz się, jak wdrożyć mikrousługi Spring Boot w usłudze Azure Spring Apps. Utworzysz klaster usługi Azure Spring Apps, skompilujesz różne mikrousługi Spring Boot, skonfigurujesz serwer konfiguracji Apps i skompilujesz bibliotekę Spring Apps Gateway.

Zacznij pracę w usłudze Microsoft Learn

Wdrażanie aplikacji Java EE na platformie Azure

Dowiedz się, jak wdrożyć aplikację Java EE (Jakarta EE) w aplikacji Red Hat JBoss EAP w usłudze Azure App Service i powiązać ją z usługą Azure Database for MySQL. Utworzysz wystąpienie bazy danych, powiążesz je z aplikacją i będziesz zarządzać aplikacją w aplikacji JBoss EAP.

Zacznij pracę w usłudze Microsoft Learn

Dokumentacja migracji aplikacji Java na platformę Azure

Uzyskaj więcej informacji o zalecanych strategiach migracji aplikacji Java na platformę Azure. Dokumentacja obejmuje ogólną migrację oraz konkretne obciążenia, w tym Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere i JBoss EAP.

Przejrzyj dokumentację

Zwiększ produktywność dzięki najnowszym zestawom Java SDK na platformie Azure

Szybko rozpocznij opracowywanie swoich aplikacji Java z obsługą chmury, korzystając z najnowszych zunifikowanych zestawów SDK. Usprawnij opracowywanie aplikacji w chmurze dzięki funkcjom, takim jak ponawianie prób połączenia za pomocą protokołu HTTP, rejestrowanie czy obsługa protokołów transportowych i uwierzytelniania.

Pobierz zestawy SDK

Java i OpenJDK to znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystko jest gotowe — zacznij tworzyć aplikacje w języku Java na platformie Azure