Pomiń nawigację

Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Spełniaj wymagania cyfrowe i wspieraj aplikacje krytyczne dla działania firmy, takie jak SAP i SQL Server, dzięki elastycznym, niezawodnym i ukierunkowanym na zabezpieczenia hybrydowym platformom chmury i rozwiązaniom programowym.

Wprowadzaj innowacje i modernizuj dzięki systemom Red Hat i Azure

Modernizuj we własnym tempie i z czasem dostosowuj dzięki elastycznym, otwartym, hybrydowym podstawom chmury i modułowym rozwiązaniom. Na każdym etapie Twojej podróży po chmurze hybrydowej uzyskasz pomoc w tworzeniu środowiska IT, które spełnia Twoje potrzeby i lepiej przygotowuje Cię do zmian w przyszłości.

  • Utwórz wspólną, produkcyjną podstawę dla aplikacji biznesowych, w tym SAP S/4HANA i Microsoft SQL Server.
  • Szybciej dostarczaj aplikacje i usługi o znaczeniu krytycznym.
  • Podejmuj lepsze decyzje biznesowe, przyspieszając dostęp do danych i uzyskiwanie szczegółowych informacji.
  • Ujednolicaj zarządzanie i automatyzację w środowiskach lokalnych oraz w chmurze.

Uzyskaj wybór i elastyczność, których potrzebujesz, aby osiągnąć własne cele

Korzystanie z subskrypcji oprogramowania Red Hat na platformie Azure

Przenoś istniejące, niewykorzystane subskrypcje na platformę Azure za pośrednictwem programu Red Hat Cloud Access.

Wydajniej zarządzaj środowiskiem chmury hybrydowej

Usprawnij operacje w chmurze dzięki spójnemu i kompleksowemu środowisku zarządzania opartemu na znanych narzędziach, zarządzaniu aktualizacjami i poprawkami oraz zautomatyzowanemu monitorowaniu zgodności.

Zapewnij działanie systemów dzięki zintegrowanej obsłudze

Uzyskaj dostęp do pełnego środowiska pomocy technicznej zapewniającego pomoc inżynierów wielojęzycznych w 18 regionach, oddelegowanych pracowników firmy Red Hat i firmy Microsoft, zintegrowany system biletowy i bezproblemowy, skoordynowany proces eskalacji oraz rozwiązywania problemów.

Wdrażanie aplikacji potrzebnych w firmie

Usuń środowisko chmury hybrydowej za pośrednictwem dużego ekosystemu certyfikowanych rozwiązań, oprogramowania i usług od dostawców, takich jak SAP i Microsoft.

Szybsze opracowywanie i wdrażanie aplikacji i funkcji

Zapewnij deweloperom swobodę używania preferowanych narzędzi, języków i struktur, które będą działać niezawodnie i spójnie w całym środowisku.

Chroń swoją firmę dzięki zintegrowanym funkcjom zabezpieczeń i zgodności

Ulepsz sposób zapobiegania włamaniom, zabezpieczania danych i zapewniania zgodności z przepisami za pośrednictwem warstwowych technologii zabezpieczeń, certyfikatów, wbudowanych zabezpieczeń platformy Azure i ciągłej pomocy technicznej zespołu Red Hat Product Security.

Zapoznaj się ze wszystkimi rozwiązaniami firmy Red Hat obsługiwanymi przez platformę Azure — i z wieloma nadchodzącymi rozwiązaniami

Organizacje z różnych branż wprowadzają innowacje dzięki systemowi Red Hat na platformie Azure

"The benefits of Azure Red Hat OpenShift include the speed of implementation, flexibility and scalability in the solution, and the simplicity of the tool."

Sebastian Sarasate, menedżer ds. infrastruktury, Andreani
Grupo Logístico Andreani

Dzięki użyciu platformy Azure jako preferowanej platformy w chmurze firma Adobe zapewnia, że jej obszerny portfel aplikacji typu open source — w tym produkty działające w systemie Red Hat Enterprise Linux — jest szybki, niezawodny i bezpieczniejszy.

Adobe

Obszerne rozwiązanie firmy EY (Indie) DigiGST ułatwiające zachowanie zgodności z przepisami podatkowymi uzyskuje wysoką dostępność, szybkość przetwarzania i dostępność dzięki uruchamianiu aplikacji i usług internetowych w systemie Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure.

EY

"With Azure Red Hat OpenShift, we are able to accelerate the implementation of these [local operational systems and ERP systems] integrations without worrying about the underlying operations or management of our platform."

Jan Govert Kemps, dyrektor ds. IT, VINCI Energies Netherlands
Vinci

System Smart Booking firmy Alpega Group uzyskał sprawność, elastyczność i stabilność dzięki usłudze Azure Red Hat OpenShift, przez co firma mogła zoptymalizować transport frachtowy i zwiększyć zrównoważony rozwój w branży.

Alpega

"With Microsoft Azure, we get an open and flexible cloud infrastructure that supports our Red Hat ecosystem and helps us deliver superior products to our customers."

Johannes Hansen, starszy dyrektor ds. automatyzacji procesów i technologii w firmie AVIATAR, Lufthansa Technik
Lufthansa

Już dziś rozpocznij pracę z systemem Red Hat na platformie Azure

Wybierz optymalne rozwiązanie — możesz nawet migrować bieżącą subskrypcję systemu Red Hat:

Wypróbuj przed zakupem: zacznij używać systemu Red Hat Linux na platformie Azure, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure, które obejmuje środki w wysokości $200, aby móc zapoznawać się z usługami tej platformy przez 30 dni.

Przeprowadź migrację bieżącej subskrypcji systemu Red Hat na platformę Azure za pomocą usługi Red Hat Cloud Access lub po prostu płać zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użyj rozwiązania Red Hat Cloud Access, aby przenieść swoje subskrypcje Red Hat na platformę Azure.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Przenieś lokalne licencje SQL Server na platformy Red Hat w usłudze Azure i korzystaj z istniejących lokalnych subskrypcji oprogramowania Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure za pośrednictwem Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Oszczędzaj na maszynach wirtualnych

Płać tylko za koszty infrastruktury maszyn wirtualnych. Opłata za oprogramowanie jest uwzględniana w istniejącej subskrypcji i ma zastosowanie do wszystkich obrazów systemu Red Hat Enterprise Linux z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem w witrynie Azure Marketplace.

Użyj wstępnie aprowizowanych maszyn wirtualnych lub utwórz własne

Aprowizuj własne maszyny wirtualne systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure lub pobieraj wstępnie aprowizowane obrazy z witryny Azure Marketplace.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure