Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  6 maj

  Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

  Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

  • Resource Manager
  • Azure Migrate
  • ExpressRoute
  • Virtual Machines
  • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
  • Microsoft Build
  • Services

  luty 2019

  5 lut

  Tryb failover konta usługi Azure Storage jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

  Tryb failover konta usługi Azure Storage umożliwia klientom kontrolowanie czasu przejścia w tryb failover kont magazynu GRS i RA-GRS z regionu podstawowego do pomocniczego.

  • Konta magazynu
  • Resource Manager
  • Features
  • Management

  listopad 2018

  30 lis

  Przechodzenie na interfejsy API REST usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure SQL Database

  Azure Resource Manager to nasz stos infrastruktury w chmurze, który w pełni zastępuje klasyczny model wdrażania usługi Azure Service Manager. W rezultacie obsługa interfejsów API REST usługi Service Manager dla usługi Azure SQL Database zakończy się 1 grudnia 2019 r.

  • Resource Manager
  • Retirements
  14 lis

  Wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure

  Pierwsze wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure jest teraz dostępne.

  • Resource Manager
  • Zestawy SDK
  • SDK and Tools

  marzec 2018

  28 mar

  Udostępniono zestaw Azure SDK dla języka Go w wersji 15

  Wprowadzono tag wersji 15.0.0 zestawu Azure SDK dla języka Go.

  • Resource Manager
  • SDK and Tools

  grudzień 2017

  21 gru

  Preview: Azure SDK for Go 12.0.0

  Preview version 12.0.0-beta of the Azure SDK for Go is now available to help you use Azure services from Go applications. To get it, run `go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go/...` or use dep.

  • Resource Manager
  • Azure Cosmos DB
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Cognitive Services
  • Management
  • SDK and Tools
  • Services

  listopad 2016

  21 lis

  Azure DevTest Labs: Create multiple-VM environments with Resource Manager templates

  In Azure DevTest Labs, you can create your environments by using Azure Resource Manager templates.

  • Resource Manager
  • Virtual Machines
  • DevTest Labs
  • Features
  • Services

  maj 2016

  13 maj

  Resource lock management available in the portal

  You can view, add, and delete management locks for resources in the portal.

  • Resource Manager
  • Features
  • Management

  Informacje