Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

4 lis

Wprowadzenie do przewodnika Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure zawiera sprawdzone wskazówki, które pozwalają przyspieszyć wdrażanie chmury. Dokument ten stanowi kolekcję narzędzi, wskazówek i najlepszych rozwiązań, które ułatwiają kształtowanie strategii chmury i osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps Projects
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprints
 • Grupy zarządzania platformy Azure
 • Azure Policy
 • Zarządzanie kosztami i rozliczenia
 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure Migrate
 • Security Center
 • Azure Advisor
 • Azure Service Health
 • Security

maj 2019

6 maj

Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Migrate
 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Virtual Machines
 • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
 • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

luty 2019

5 lut

Tryb failover konta usługi Azure Storage jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tryb failover konta usługi Azure Storage umożliwia klientom kontrolowanie czasu przejścia w tryb failover kont magazynu GRS i RA-GRS z regionu podstawowego do pomocniczego.

 • Konta magazynu
 • Azure Resource Manager

listopad 2018

30 lis

Przechodzenie na interfejsy API REST usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure SQL Database

Azure Resource Manager to nasz stos infrastruktury w chmurze, który w pełni zastępuje klasyczny model wdrażania usługi Azure Service Manager. W rezultacie obsługa interfejsów API REST usługi Service Manager dla usługi Azure SQL Database zakończy się 1 grudnia 2019 r.

 • Azure Resource Manager
14 lis

Wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Pierwsze wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure jest teraz dostępne.

 • Azure Resource Manager
 • Zestawy SDK

marzec 2018

28 mar

Udostępniono zestaw Azure SDK dla języka Go w wersji 15

Wprowadzono tag wersji 15.0.0 zestawu Azure SDK dla języka Go.

 • Azure Resource Manager

grudzień 2017

21 gru

Preview: Azure SDK for Go 12.0.0

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Preview version 12.0.0-beta of the Azure SDK for Go is now available to help you use Azure services from Go applications. To get it, run `go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go/...` or use dep.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Cognitive Services

listopad 2016

21 lis

Azure DevTest Labs: Create multiple-VM environments with Resource Manager templates

In Azure DevTest Labs, you can create your environments by using Azure Resource Manager templates.

 • Azure Resource Manager
 • Virtual Machines
 • Azure DevTest Labs

maj 2016

13 maj

Resource lock management available in the portal

You can view, add, and delete management locks for resources in the portal.

 • Azure Resource Manager

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie