Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje szablonów usługi Azure Resource Manager są już dostępne

Data opublikowania: 19 maja, 2020

Są teraz dostępne nowe funkcje szablonów usługi Resource Manager, które pomagają w rozwiązywaniu niektórych kluczowych problemów.  Te nowe funkcje obejmują zarówno łatwiejsze tworzenie szablonów usługi Resource Manager za pomocą nowego rozszerzenia programu VSCode, jak i wykonywanie analizy warunkowej w celu zrozumienia zmian przed wdrożeniem szablonów. Obejmują również skrypty wdrażania, aprowizowanie grup zarządzania oraz subskrypcje na dużą skalę.

Kilka kluczowych funkcji usługi Azure Firewall jest teraz dostępnych w wersji ogólnie dostępnej i zapoznawczej:

  • Wkrótce dostępnych będzie wiele publicznych adresów IP.
  • Ogólnie dostępne są teraz strefy dostępności.
  • W wersji zapoznawczej dostępne jest teraz filtrowanie nazw FQDN wystąpień SQL.
  • W wersji zapoznawczej dostępny jest już tag nazwy FQDN usługi Azure HDInsight.
  • Dostępne jest już centralne zarządzanie przy użyciu rozwiązań partnera.

Dowiedz się więcej

  • Azure Resource Manager
  • Services

Powiązane produkty