Przejdź do głównej zawartości

Interfejsy API REST zarządzania usługami oraz ich obsługa zostaną wycofane 1 listopada 2021 r.

Data opublikowania: 28 lutego, 2020

Usługa Azure Resource Manager, nasz stos infrastruktury chmurowej nowej generacji, całkowicie zastępuje klasyczny model zarządzania usługami. W efekcie interfejsy API REST zarządzania usługami i obsługa usług Service Bus, Relay i Event Hubs zostaną wycofane w dniu 1 listopada 2021 r..

Aby nadal korzystać z usług Service Bus, Relay i Event Hubs, przenieś interfejsy API do usługi Resource Manager do 1 listopada 2021 r. Zachęcamy do szybkiego przejścia na usługę Resource Manager i skorzystania z jej dodatkowych zalet, które obejmują grupowanie zasobów i tagi, uproszczony proces wdrażania i zarządzania oraz szczegółową kontrolę nad dostępem przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach.

Jak to na mnie wpłynie?

Począwszy od 1 listopada 2021 r., w aplikacjach będą występować awarie i błędy, jeśli nie przeprowadzisz migracji interfejsów API REST zarządzania usługami do usługi Azure Resource Manager.

Jakie działania muszę podjąć?

Przeprowadź migrację interfejsów API REST zarządzania usługami Service Bus, Relay i Event Hubs do usługi Resource Manager przed 1 listopada 2021 r., aby skorzystać z zaawansowanych możliwości i uniknąć przerw w działaniu usługi.

Dowiedz się więcej o migracji z interfejsów API REST usługi ASM do interfejsów API usługi Resource Manager.

  • Azure Resource Manager
  • Retirements

Powiązane produkty