Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Z przyjemnością ogłaszamy pierwsze wydanie wersji zapoznawczej bibliotek JavaScript platformy Azure wygenerowanych na podstawie specyfikacji interfejsu API REST platformy Azure przy użyciu narzędzia AutoRest. W tym wydaniu dodano obsługę izomorficznych bibliotek JavaScript z definicjami TypeScript, które działają zarówno na serwerze, jak i na kliencie (przeglądarka). Nowe biblioteki są wydawane w zakresie @azure, a nazwy pakietów są tworzone przy użyciu następującego wzorca: @azure/arm-<nazwa_usługi> (w przypadku bibliotek usługi Azure Resource Manager) oraz @azure/<nazwa_usługi>.

 

Nowe repozytorium znajduje się w usłudze GitHub. Obecny plan obejmuje wydanie stabilnej wersji bibliotek JavaScript platformy Azure do połowy przyszłego roku. Po opublikowaniu stabilnej wersji bibliotek JavaScript platformy Azure biblioteki Node platformy Azure staną się przestarzałe. Aby uzyskać wskazówki dotyczące sposobu migrowania ze starych bibliotek Node platformy Azure do nowych bibliotek JavaScript, zobacz stronę na temat migrowania.

 

Aby uzyskać pomoc, zobacz fragmenty kodu w plikach readme znajdujących się w folderach packages/@azure, np. w folderze arm-compute.

 

 

  • Azure Resource Manager
  • Zestawy SDK
  • SDK and Tools

Powiązane produkty