Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Rozwiązania Azure VMware pozwalają przenieść oparte na oprogramowaniu VMware środowiska na platformę Azure bez żadnych modyfikacji. Ta nowa kategoria usług platformy Azure pozwala wdrażać obciążenia oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure z jedną dzierżawą, niewyposażonej w system operacyjny. Oferty obejmują systemy zarządzania, usługi sieciowe, platformę operacyjną oraz infrastrukturę zaplecza wymaganą do uruchamiania natywnych środowisk oprogramowania VMware w dowolnej skali na platformie Azure. Rozwiązania Azure VMware są dostarczane przez firmę Microsoft i zostały zweryfikowane przez firmę VMware pod kątem pracy w chmurze. Możesz zarządzać swoim środowiskiem przy użyciu narzędzi VMware, które już znasz, jednocześnie modernizując aplikacje za pomocą usług Azure.

Ogólnie dostępne rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple to pierwszy produkt z nowej kategorii usług platformy Azure. Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple jest dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Zachodnie stany USA. Usługa ta zostanie wkrótce udostępniona w kolejnych regionach świadczenia usługi Azure, począwszy od Europy Zachodniej.

Dowiedz się więcej

Odwiedź blog

  • Azure Resource Manager
  • Azure Migrate
  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Maszyny wirtualne
  • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple
  • Services